Cautare site
www.ase.md Start | Facultati si Subdiviziuni | Parteneri | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact ro | en
Sa afli despre noi
Mesajul Rectorului
Membrii Senatului ASEM
Cartea A.S.E.M.
 
Decizii Senat ASEM
Managementul calităţii
Informații privind activitatea ASEM
Activitate științifică și editorială
Sa inveti la A.S.E.M
Admiterea ASEM 2014
Învăţământ continuu
Specialitatile oferite
Studii cu frecventa redusa
Studii de Master
Studii la Școala Doctorală
Studenţi internaţionali
Regulamente de organizare a studiilor
  Divertisment
Colegiul National de Comert
Comisia de Etica
Asociaţia Economiştilor
Senatul Studenţesc ASEM
Radio A.S.E.M.
Incubatorul de afaceri ASEM
AIESEC
Orarul lectiilor
Cerere de cazare în cămin
  Noutati si anunturi
 

În atenția studenţilor şi profesorilor ASEM!!!

European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM) împreuna cu Academia de Studii Economice a Moldovei organizează un training la tema:

„OCROTIREA DREPTURILOR PROPRIETĂȚII INDIVIDUALE”

Sunt invitaţi toţi cei interesaţi la data de 3 decembrie 2014 (1300 -1420), Sala 305, blocul F

Limba de lucru: româna, engleza

Serviciul Relații Externe ASEM: 0 22 402 743, aesminternational@gmail.com

Eşti binevenit în echipa Î.S. "Fiscservinform"!

În atenţia studenţilor care îşi fac studiile la alte instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova!

Transferul studenţilor, pentru anul universitar 2014-2015, de la o altă instituţie de învăţământ în Academia de Studii Economice din Moldova se efectuează:

 • la orice formă de studii, cu permisiunea rectorilor instituţiilor respective;
 • la orice an de studii, cu excepţia primului şi ultimului an;
 • dintr-o instituţie de învăţământ superior din alt stat, cu aprobarea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova şi cu avizul favorabil al rectorilor instituţiilor respective.
  La cererea de transfer se vor anexa:
 • actul de studii în baza căruia s-a efectuat admiterea (diploma de bacalaureat cu anexa respectivă, atestat etc.);
 • situaţia academică (certificatul academic) pe anii de studii;
 • copia buletinului de identitate;
 • 4 fotografii (3x4);
 • extras din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii).
Actele vor fi prezentate în biroul 304 (Bloc A), Zilnic, orele 1300 - 1500

Transferul studentilor se admite numai în baza de contract cu achitarea taxei pentru studii.

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ULTIMULUI AN DE STUDII!

Conducerea ASEM vă informează, că studiile superioare la ciclul I, licență, se finalizează cu elaborarea și susținerea tezei de licență.

În acest context, Vă informăm suplimentar despre necesitatea respectării următoarelor cerințe, care țin de conținutul acestui proces:

 1. Termenul limită de selectare și aprobare a temei tezei de licență este 30 septembrie 2014.
 2. Teza de licență se elaborează în conformitate cu planul calendaristic, întocmit de comun acord cu conducătorul tezei și aprobat de șeful catedrei de profil.
 3. Fiecare student-absolvent este obligat să depună teza, în format electronic, în repozitoriul ASEM, în baza unei instrucțiuni și parole pe care le poate primi la catedra de profil, în scopul testării antiplagiat și a unui exemplar al tezei în original la catedră cu acordul conducătorului științific. Termenul limită – 20 mai 2015.
 4. Susținerea publică a tezelor de licență, admise spre susținere, însoțite de avizul conducătorului științific și al șefului de catedră va avea loc în perioada 1 iunie – 20 iunie 2015.

Stimați studenți, în vederea finalizării cu succes a studiilor în ASEM vă îndemnăm să respectați cerințele de mai sus și vă dorim numai succese!

Consiliul de administrație

Concursul “IDEI de AFACERI” Ediţia a X - a.
Academia de Studii Economice a Moldovei, partenerul oficial pentru Republica Moldova al Forumului Economic Mondial, prezintă
Raportul Global al Competitivitatii 2014-2015
RAPORT DE AUTOEVALUARE
A PROGRAMULUI DE STUDII
la specialitatea 381.1 DREPTDoriţi să vorbiţi fluent nu doar în limba maternă? Avem o soluţie!

ACADEMIA de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA și CENTRUL de INSTRUIRE LINGVISTICĂ

Oferă cursuri de: ENGLISH, FRANÇAIS, DEUTSCH, RUSĂ, ITALIANO, ESPAŇOL, ROMÂNA

Program de dezvoltare pentru copii (7-12 ani)
la „Maison de Savoir” ASEM!!!

Vrei copilul tău să înveţe franceza prin implicarea în activităţi interesante în cadrul unor ateliere de creaţie?
„Maison de Savoir” ASEM
oferă această oportunitate prin Programul de Dezvoltare Pentru Copii, care include:

 • Vizionarea filmelor / săptămânal
 • Ateliere artistice / conform orarului
 • Acces Biblioteca
 • Acces Centru multimedia

Programul de Dezvoltare cultivă copiilor gustul pentru cunoaştere şi cercetare, îi determină să îşi dorească să citească, să înveţe şi să exploreze cât mai multe lucruri interesante şi fascinante.

Pentru mai multe detalii: Academia de Studii Economice a Moldovei, Str.Capriana , Bl. "C"; Tel/fax: (022) 402-878, (022) 402-743; maison_des_savoirs@yahoo.fr, http://casacunostintelor.ase.md/

ArcGIS Desktop I: Iniţiere în SIG (Sisteme Informaţionale Geografice)

Dintre toate sectoarele de activitate, marketing-ul este probabil unul dintre cele mai evidente în care poate fi aplicat SIG, deoarece marketing-ul ține de cerere (clienții) și de ofertă (puncte de vânzare cu amănuntul, centre comerciale). Atât cererea, cât și oferta pot fi ușor puse pe hartă, avînd o locație geografică. Prin urmare, acești factori sunt interesanți pentru a fi analizate cu ajutorul unui SIG.


Academia de Studii Economice a Moldovei,
partenerul oficial pentru Republica Moldova al Forumului Economic Mondial,
prezintă Raportul Global privind Tehnologiile Informaţionale 2013


A V I Z

Sub egida Federaţiei Moldovenească de Fotbal şi catedrei de sport al ASEM se creează
ECHIPA FEMININĂ DE FOTBAL - A S E M. 

 


26-27 septembrie 2014 Conferinţă Ştiinţifică Internaţională

Academia de Studii Economice a Moldovei; ACADEMIA ROMÂNĂ; Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C.Kiriţescu" organizează în perioada 26-27 septembrie 2014 Conferinţă Ştiinţifică Internaţională

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii

Formular de participare


Arhiva noutatilor

Start | Facultati si Subdiviziuni | @ase.md | lib.ase.md | forum | Informatii de contact

© Academia de Studii Economice din Republica Moldova 2005.
Concept si design: Axente Viktor. E-mail: viktor@ase.md
Vizitatori unici: Vizitatori unici
Total vizite: Total vizite