Admiterea
2014
 

Planul de înmatriculare


Planul de înmatriculare în A.S.E.M.
pentru anul universitar 2014 - 2015, Ciclul I, Licență
(locurile cu finanţare de la Bugetul de stat, învăţământ cu frecvenţă la ZI)

Nr.
d/o
FACULTATEA
Domeniul de formare
profesională/Specialitatea
Codul Dom.
form.profes.
/Specialit
Limba de instruire PENTRU DEŢINĂTORII: În conformitate
cu p. 1.5 al
Regulamentului
(raioanele de Est,
copii orfani,
invalizi, etc.)
Pentru candidaţii din
raioanele de EST 
diplomelor
de
BACALAUREAT
dip. de studii medii de
specialitate  (COLEGII)
pentru şcolile
ce studiază conform
programelor de înv.
aprobate de ME al RM
şi liceului "A.Mateevici"
s. Sanatauca, Floreşti
celelalte şcoli
BAC Colegii
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
1 Business şi administrare 363.1 Rom. 5 1 1   1 2
2 363.1 Rus.
3 Managementul proprietăţii intelectuale 363.3 Rom. 19 2 2 1   1
4 363.3 Rus.
5 Achiziţii 363.2 Rom. 18 2 3 1 1  
6 363.2 Rus.
7 Marketing şi logistică 362.1 Rom. 10 1 2   1 1
8 362.1 Rus.
9 Merceologie şi comerţ 369.1 Rom. 18 2 2 1 1 1
10 369.1 Rus.
11 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice 541.1 Rom. 11 1 2   1  
12 541.1 Rus.
13 Turism * 812.1 Rom.-Eng. 10 1 2   1 1
14 812.1 Rom.-Fran.
15 812.1 Rus.
Facultatea „Economie Generală şi Drept"
1 Administraţie publică 313.1 Rom.  7 1 1   1  
2 Asistenţa socială 331.1 Rom. 11 1 2   1  
3 Managementul resurselor umane 363.1 Rom. 11 1 2     1
4 363.1 Rus.
5 Economie generală 366.1 Rom. 16 2 2 1 1 3
6 366.1 Rus.
7 Drept  381.1 Rom. 3   1     1
8 381.1 Rus.
Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale"
1 Economie mondială şi relaţii economice internaţionale  ** 365.1 Rom.-Engl. 13 1 3   1 2
2 365.1 Rom.- Fran. 
 Facultatea „Finanţe”
1 Finanţe şi bănci ***  364.1 Rom. 8 1 2   1 2
2 364.1 Rus.
3 364.1 Rom.-Eng.
Facultatea „Contabilitate”
1 Contabilitate  361.1 Rom. 7 1 2   1 2
2 361.1 Rus.
Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”
1 Statistică şi previziune economică 367.1 Rom. 16 2 3   1 3
2 367.1 Rus.
3 Cibernetică şi informatică economică 368.1 Rom. 28 3 4 1 2 2
4 368.1 Rus.
5 Informatică 444.1 Rom. 13 2 3   1 1
6 444.1 Rus.
7 Management informaţional 444.2 Rom. 11 1 2     1
8 444.2 Rus.
9 Informatică aplicată 444.3 Rom. 14 2 3     1
10 444.3 Rus.
11 Tehnologii informaţionale 526.2 Rom. 12 1 2      
12 526.2 Rus.
13 Securitate informaţională 526.5 Rom. 7 1 2      
14 526.5 Rus.
TOTAL 268 30 48 5 16 25
392 locuri            
* La specialitatea ”TURISM” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză, rusă.
** La specialitatea ”Economie Mondială și Relații Economice Internaționale” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză.
*** Studiile în limba engleză la specialitatea ”Finanțe și Bănci” vor fi organizate în baza unei testări suplimentare a studenților la cunoașterea limbii engleze.


Planul de înmatriculare în A.S.E.M.
pentru anul universitar 2014 - 2015, Ciclul I, Licență
(în bază de Contract, cu achitarea taxei de studii, învăţământ cu frecvenţă la ZI)

Nr.
d/o
FACULTATEA
Domeniul de formare
profesională/Specialitatea
Codul
Dom. form.profes./
Specialit
Limba de
instruire
PENTRU DEŢINĂTORII:
diplomelor de
BACALAUREAT
dip. de studii
medii de
specialitate (COLEGII)
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
1 Business şi administrare 363.1 Rom. 229 26
2 363.1 Rus.
3 Managementul proprietăţii intelectuale 363.3 Rom. 9 1
4 363.3 Rus.
5 Achiziţii 363.2 Rom. 9 1
6 363.2 Rus.
7 Marketing şi logistică 362.1 Rom. 58 7
8 362.1 Rus.
9 Merceologie şi comerţ 369.1 Rom. 22 3
10 369.1 Rus.
11 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice 541.1 Rom. 22 3
12 541.1 Rus.
13 Turism * 812.1 Rom.-Eng. 45 5
14 812.1 Rom.-Fran.
15 812.1 Rus.
Facultatea „Economie Generală şi Drept"
1 Administraţie publică 313.1 Rom. 9 1
2 Asistenţa socială 331.1 Rom. 9 1
3 Managementul resurselor umane 363.5 Rom. 9 1
4 363.5 Rus.
5 Economie generală 366.1 Rom. 36 4
6 366.1 Rus.
7 Drept  381.1 Rom. 45 5
8 381.1 Rus.
Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale"
1 Economie mondială şi relaţii economice internaţionale  ** 365.1 Rom.-Eng. 54 6
2 365.1 Rom.- Fran. 
3 365.1 Rus.
 Facultatea „Finanţe”
1 Finanţe şi bănci ***  364.1 Rom. 226 25
2 364.1 Rus.
3 364.1 Rom.-Eng.
Facultatea „Contabilitate”
1 Contabilitate  361.1 Rom. 218 24
2 361.1 Rus.
Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”
1 Statistică şi previziune economică 367.1 Rom. 13 2
2 367.1 Rus.
3 Cibernetică şi informatică economică 368.1 Rom. 45 5
4 368.1 Rus.
5 Informatică 444.1 Rom. 13 2
6 444.1 Rus.
7 Management informaţional 444.2 Rom. 13 2
8 444.2 Rus.
9 Informatică aplicată 444.3 Rom. 13 2
10 444.3 Rus.
11 Tehnologii informaţionale 526.2 Rom. 13 2
12 526.2 Rus.
13 Securitate informaţională 526.5 Rom. 13 2
14 526.5 Rus.
TOTAL 1123 130
1253 locuri    
* La specialitatea ”TURISM” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză, rusă.
** La specialitatea ”Economie Mondială și Relații Economice Internaționale” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză.
*** Studiile în limba engleză la specialitatea ”Finanțe și Bănci” vor fi organizate în baza unei testări suplimentare a studenților la cunoașterea limbii engleze.Planul de înmatriculare în A.S.E.M.
pentru anul universitar 2014 - 2015, Ciclul I, Licență
(în bază de Contract, cu achitarea taxei de studii, învăţământ cu frecvenţă redusă)

Nr.
d/o
FACULTATEA
Domeniul de formare
profesională/Specialitatea
Codul Dom.
form.profes.
/Specialit
Limba deinstruire PENTRU DEŢINĂTORII:
 - diplomelor de bacalaureat
- diplomelor de studii medii de
specialitate (colegii)
- diplomelor de studii superioare
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” 
1 Business şi administrare 363.1 Rom. 45
2 363.1 Rus.
3 Marketing şi logistică 362.1 Rom. 25
4 362.1 Rus.
5 Merceologie şi comerţ 369.1 Rom 25
6 369.1 Rus.
7 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice 541.1 Rom 20
8 541.1 Rus.
9 Turism 812.1 Rom 35
10 812.1 Rus.
Facultatea „Economie Generală şi Drept”
1 Administraţie publică 313,1 Rom. 15
2 Asistenţă socială 331.1 Rom. 15
3 Economie Generală 366.1 Rom. 25
4 366.1 Rus.
5 Drept 381.1 Rom. 20
6 381.1 Rus.
Facultatea „Finanţe”
1 Finanţe şi bănci 364.1 Rom. 50
2 364.1 Rus.
Facultatea „Contabilitate”
1 Contabilitate  361.1 Rom. 50
2 361.1 Rus.
Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”
1 Economie mondială şi relaţii economice internaţionale 365.1 Rom. 25
Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”
1 Cibernetică şi informatică economică 368.1 Rom. 25
2 368.1 Rus.
3 Informatică 444.1 Rom. 25
4 444.1 Rus.
5 Tehnologii informaţionale 526.2 Rom. 15
6 526.2 Rus.
TOTAL 415
Contacte:
Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09
Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06
Școala Masterală: 40-29-39
Școala Doctorală: 40-29-92
Comisia de admitere: 22-27-32
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii
web: http://www.ase.md
Realizare & suport: Axente Victor.
Numarul vizitelor: 76118