Admiterea
2014
 

Descrierea specialitatilor:Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor

Business si administrare (rom, rus)

Absolventii vor elabora diverse metode de remodelare si functionare competitiva a organizatiilor in vederea atingerii obiectivelor prestabilite, orientati spre a vedea si a accepta progresul si schimbarea organizatiilor.
Ei vor activa in organele de conducere atit la nivel de agenti economici, cu diferite forme de proprietate (de stat, privata sau mixta), cit si la nivel national: manageri capabili sa gindeasca strategic si creativ, sa adopte decizii rationale, lideri efectivi orientati spre imbunatatirea performantelor organizatiei, spre calitate si perfectionare continua.
Se acorda titlul - Licenţiat în ştiinţe economice.

Managementul proprietăţii intelectuale(rom, rus)

Studenţii beneficiază de o instruire în domeniul teoriei şi practicii managementului inovaţional, a activităţii de cercetare-dezvoltare, evaluării şi comercializării obiectelor proprietăţii intelectuale etc.
Absolvenţii specialităţii pot activa în calitate de economist, specialist în domeniul protecţiei şi comercializării obiectelor proprietăţii intelectuale, funcţionar în instituţiile publice.
Se acordă titlul - Licenţiat în ştiinţe economice.

Achiziţii (rom, rus)

Studenţii sunt familiarizaţi cu aspectele teoretice şi practice ale managementului, fiind acordată o atenţie specială domeniului achiziţiilor, negocierilor în afaceri, managementului proiectelor, riscurilor în afaceri etc.
Absolvenţii specialităţii pot activa în calitate de economist, agent comercial, agent achiziţii, coordonator de proiect, funcţionar în instituţiile publice.
Se acordă titlul - Licenţiat în ştiinţe economice.

Marketing si logistica (rom, rus)

Absolventii pot ocupa posturi in serviciile de marketing, aprovizionare sau desfacere ale unor unitati producatoare de bunuri materiale, in comert, servicii de reclama, intreprinderi specializate in efectuarea cercetarilor de marketing si prestarea serviciilor de marketing, in invatamintul mediu si universitar, precum si in cadrul unor organe de indrumare, coordonare si sinteza macroeconomica.
Se acorda titlul - Licenţiat în ştiinţe economice.

Turism (rom-fr., rom-engl., rus)

Turismul este o activitate de perspectiva, iar specialistii din acest domeniu au mari avantaje manageriale. Absolventii pot indeplini functii de director de agentie de turism, director de hotel, director comercial, sef de structuri operationale in hoteluri, agentii de turism, in companii turoperatoare, de economist, de ghid in agentiile de turism
Se acorda titlul - Licenţiat în Turism.

Merceologie si comert (rom, rus)

Absolventii specialitatii Merceologie si comert obtin cunostinte profunde in diverse aspecte ce tin de problematica marfara: verificarea calitatii, naturalitatii, activitatilor de standartizare, certificare, depozitare, livrare, transportare, pastrare, comercializare etc. Absolventii pot activa in calitate de economisti in functii de conducere si executive in unitatile comerciale, in serviciile vamale, in activitatile organizatiilor de standartizare, certificare, de protectie a consumatorilor a organelor publice locale, in unitatile comerciale.
Se acorda titlul - Licenţiat în ştiinţe economice.

Tehnologia şi managmentul alimentaţiei publice (rom, rus)

Absolvenţii programului de studii „Tehnologia şi managmentul alimentaţiei publice” sunt instruiţi pentru aplicarea managmentului unităţilor alimentaţiei publice cu utilizarea celor mai moderne tehnologii din domeniul alimentaţiei publice în concordanţă cu standardele europene.
Absolvenţii pot ocupa posturi de:
    - director de întreprindere a alimentaţiei publice;
    - manager, şef de producere; inginer-tehnolog.
Se acorda titlul - Licenţiat în tehnologia produselor alimentare.


Facultatea Economie Generală și Drept

Economie generala (rom, rus)

Absolventii poseda cunostinte polivalente din domeniul economico-juridic, de cercetare, invatamant, comunicare si politica economica.
Se acorda titlul - Licenţiat în ştiinţe economice.

Administratie publica (rom)

Absolventii vor activa in organele de conducere la firme, intreprinderi, institutii, ministere, diferite unitati ale sferei sociale.
Se acorda titlul - Licenţiat în ştiinţe politice.

Drept (rom, rus)

Absolventii vor putea activa in calitate de consultanti juridici la intreprinderi, organizatii, institutii, ministere, departamente vamale. Vor activa, deasemenea, in functie de reprezentanti comerciali ai firmelor din tara si consultanti in consulatele Moldovei din alte tari.
Se acorda titlul - Licenţiat în drept.


Facultatea Relații Economice Internaționale

Economie mondiala si relatii economice internationale (rom-fr., rom- engl., rom-german)

Absolventii sunt pregatiti sa activeze in sectiile si departamentele de REI ale intreprinderilor (de stat, mixte, cu capital strain), bancilor, companiilor financiare, ministerelor, organizatiilor nonguvernamentale, precum si in institutii (organizatii) economice si financiare internationale.
Se acorda titlul - Licenţiat în ştiinţe economice.


Facultatea Finanțe

Finante si banci (rom, rus, rom engl.)

Specialistii sunt pregatiti in domeniul financiar bancar finante publice, finantele si gestiunea financiara a intreprinderii, institutii financiare internationale si management bancar, moneda si credit acestea urmind sa-si desfasoare activitatea in diverse domenii ale economiei, precum activitatea bancara, de asigurari si reasigurari, burse de valori, control financiar, expertiza financiar bancara. De asemenea absolventii urmeaza sa fie viitorii specialisti din administrarea publica centrala si sociala, institutiile financiare si ale infrastructurii pietei de capital si nu in ultimul rind, cercetatori stiintifici in institutiile cu profil economico-financiar.
Se acorda titlul - Licenţiat în ştiinţe economice


Facultatea Contabilitate

Contabilitate (rom, rus)

Absolventii detin cunostinte profunde in domeniul contabilitatii, ce le permit sa activeze in intreprinderi de stat, private din diferite ramuri ale economiei nationale (industrie, comert, sistem bancar, agricultura etc.) precum si in diverse organizatii internationale. Pot activa in calitate de contabili, contabili superiori, contabili-sefi, inspectori fiscali, revizori. Multi dintre absolventi sunt solicitati in organele de control de stat si in firmele care practica activitatea de audit.
Se acorda titlul - Licenţiat în ştiinţe economice.


Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Cibernetica si informatica economica (rom, rus)

Specialistul este instruit pentru calitatea economist analist in problemele de dirijare, luare de decizii in sfera economico sociala cu utilizarea nemijlocita a instrumentelor moderne, a noilor tehnologii informationale, precum si pentru calitatea de specialist manager in businessul informatic, informatizarea unitatilor economice, activitatea unitatilor economice in domeniul informaticii.
Se acorda titlul - Licenţiat în ştiinţe economice.

Informatica (rom, rus)

Informatica este domeniul de activitate ce vizeaza procesarea informatiei folosind mijloacele informatice: calculatoare, produse program, baze de date, retele de calculatoare. Absolventii activeaza in intreprinderi, banci, administraţia publică. Ei elaboreaza produse informatice pentru agentii economici de peste hotare contribuind, astfel, la exportul de marfuri si servicii avansate.
Se acorda titlul - Licenţiat în ştiinţe exacte.

Informatică aplicată (rom, rus)

Informatica aplicată fiind similară, în mare parte, celei Informatica, este orientată, preponderent, către informatizarea activităţilor economice şi mentenanţa suportului informatic al acestora. Absolvenţii sunt solicitaţi pe piaţa muncii, preponderent, ca informaticieni.
Se acorda titlul - Licenţiat în ştiinţe exacte.

Management informațional (rom, rus)

Specialiştii sunt pregătiţi să activeze în domeniul explorării şi valorificării informaţiilor, în organizarea şi gestiunea proceselor de informatizare a agenţilor economici, în menţinerea şi exploatarea eficientă a aplicaţiilor şi sistemelor informatice şi, de asemenea, în asigurarea activităţii eficiente a unităţilor economice în domeniul informaticii. Specialistul este instruit ca manager-informatician, îmbinând cunoştinţele în informatică cu cele ce ţin de teoria şi practica gestionării diverselor procese informaţionale în cadrul agenţilor economici. Absolvenţii sunt solicitaţi pe piaţa muncii, preponderent, ca manageri-informaticieni.
Se acorda titlul - Licenţiat în ştiinţe exacte.

Tehnologii informaționale (rom, rus)

Specialitatea prevede pregătirea specialiştilor în elaborarea, dezvoltarea, implementarea şi mentenanţa de tehnologii şi instrumente software de operare eficientă cu informaţiile, inclusiv pentru înregistrarea, stocarea, regăsirea, procesarea, transmiterea şi redarea acestora. Absolvenţii sunt solicitaţi pe piaţa muncii, preponderent, ca ingineri în tehnologii informaţionale.
Se acordă titlul: inginer licenţiat

Securitatea informațională (rom, rus)

Specialitatea Securitatea informațională cuprinde funcţiile ce ţin de asigurarea condiţiilor de protejare a persoanelor fizice, a mediului de afaceri şi a administraţiei publice privind resursele informaţionale şi informaţiile cu care aceste entităţi operează. Specialişti de înaltă calificare în domeniul securităţii informaţionale trebuie să formuleze cerinţele, să implementeze şi dezvolte mijloacele şi să asigure mentenanţa, monitorizarea şi actualizarea produselor speciale respective. Absolvenţii acestui domeniu de licenţă pot fi angajaţi în întreprinderi şi organizaţii din diverse ramuri ale economiei naţionale, îndeosebi la funcţii ce presupun activităţi cu securizarea informaţională.
Calificarea: inginer licenţiat.

Statistica si previziune economica (rom, rus)

Specialitatea ofera tinerilor posibilitatea de a deveni specialisti in sfera analiza informatiilor economice si efectuarea sondajelor de opinie. Analiza informatiilor economice este solicitata in toate sectoarele. Aceasta serveste la fundamentarea deciziilor si elaborarea previziunilor economice. Pe parcursul studiilor, studentii urmeaza practica aplicativa la Departamentul de Statistica al Republicii Moldova si in filialele acestuia.
Se acorda titlul - Licenţiat în ştiinţe economice.


Studii de recalificare profesională

Finanţele şi Contabilitatea Firmei”

Absolvenţii vor fi pregătiţi să activeze în domeniul contabilităţii, vor acumula cunoştinţe în finantele şi gestiunea financiară a întreprinderi. Absolvenţii vor putea activa în organele de conducere la întreprinderi private şi institutii de stat.

Contacte:
Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09
Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06
Școala Masterală: 40-29-39
Școala Doctorală: 40-29-92
Comisia de admitere: 22-27-32
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii
web: http://www.ase.md
Realizare & suport: Axente Victor.
Numarul vizitelor: 76118