FACULTATEA CONTABILITATE


Pagina principală

Bine aţi venit în spaţiul virtual al facultăţii Contabilitate!

Facultatea “Contabilitate” din cadrul ASEM este, pentru Republica Moldova, un centru de referinţă al demersurilor intelectuale şi ştiinţifice în domeniul contabilităţii, auditului şi analizei economice, oferind o educaţie de înaltă calitate, caracterizată prin flexibilitate şi interdisciplinaritate.
Or, această facultate a împreunat cei mai de vază specialişti contabili din ţara noastră, care, preocupaţi mereu de reforma contabilităţii şi auditului, de elaborarea reglementărilor contabile, de problemele convergenţei europene şi internaţionale în domeniul contabilităţii şi auditului, fiind antrenaţi permanent în activităţile Ministerului Finanţelor, consiliilor coordonatoare, grupelor de elaborare a standardelor naţionale de contabilitate, Comisiei de certificare a auditorilor, Consiliului de supraveghere a activităţii de audit etc., au pledat necontenit pentru dezvoltarea şi perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ contabil şi de audit, precum şi au promovat valorile acestora.
În acest context, colectivul profesoral-didactic este în permanenţă preocupat de adaptarea ofertei noastre educaţionale la cerinţele unui învăţământ de cea mai înaltă calitate, deschis noilor tendinţe. Noi acordăm atenţie calităţii procesului de studii, programelor curriculare, conţinutului disciplinelor, activităţilor de predare-învăţare, seminarizare şi procesului de evaluare. Facultatea noastră dispune de laboratoare bine echipate şi tehnici moderne de predare. Programul de studii de la ciclul I Licenţă pentru specialitatea „Contabilitate” este acreditat internaţional de ACCA –organism profesional global cu autoritate recunoscută.

Mulţi dintre absolvenţii noştri administrează entităţi autohtone şi străine importante, iar unii dintre înalţii funcţionari ai statului nostru pot afirma cu mândrie că au finalizat studiile în cadrul facultăţii „Contabilitate”, ASEM. Companii recunoscute recrutează regulat absolvenţii programelor noastre de licenţă, masterat şi doctorat. Şi asta pentru că suntem cei mai buni, pentru că contabilitatea este o profesiune de viitor!

Cu mult drag,
echipa Decanatului “Contabilitate”


mun. Chisinau str. Căpriana, 50
blocul C, et.3, biroul: 307; tel. (373) 402-755, 402-756
www.ase.md/contabilitate e-mail: d.con@ase.md
Realizare Victor Axente
Concept al stilului corporativ pentru subdiviziunile A.S.E.M.
Perioada lansarii variantei electronice — ianuarie 2010.