Cautare site
www.ase.md Start | Facultati si Subdiviziuni | Parteneri | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact ro | en

P L A N U L

manifestărilor ştiinţifice
ale Academiei de Studii Economice din Moldova
preconizate pentru anul 2014

Nr.
d/o
Termenii Statutul Denumirea Organizatorii/persoana responsabilă, telefon, e-mail
1. februarie Conferinţa ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională Creşterea economică calitativă: aspecte teoretice şi practice
Catedra ”Teorie și politici economice”
Șef. catedră - Tomşa Aurelia, dr., conf.univ.
Tel. 022 402 740
e-mail: aureliatomsa@yahoo.fr
dr.hab., conf.univ. Pîşchina Tatiana,
dr., conf.univ.  Filip Nelly,
dr., conf.univ.  Vaculovschi Elena
2. februarie Conferinţa naţională Predarea- învăţarea contabilităţii în contextul noilor reglementări
Catedra ”Contabilitate și Audit”
Șef. catedră. - Grigoroi Lilia, dr., conf.univ.
Tel. 022  402 758
e-mail: grigoroi@ase.md
Catedra ”Contabilitate și analiză economică”
Șef. catedră. – Lazari Liliana, dr., conf.univ.
Tel. 022 – 402 – 759
e-mail: lililaz@pisem.net
3. februarie Masă rotundă Managementul resurselor umane. Probleme actuale şi perspective de dezvoltare
Catedra ”Management social”
Șef catedră – Bîrca Alic, dr., conf.univ.
Tel. 022  402  733
e-mail: alicbirca@yahoo.com
4. februarie Masă rotundă Promoting learner autonomy using IT tools in planning a lesson
Catedra ”Limbi moderne de afaceri”
Șef catedră - Moldovanu Gheorghe, dr. hab. conf.
Tel. 022  402  944
e-mail: ghmold@ase.md
lect.univ., Andronic C.,
drd., Vasilachi S.
5. 12 martie Simpozion Ajustarea politicilor
de marketing ale întreprinderilor din perspectiva protecției drepturilor
consumatorilor
Catedra ”Marketing și Logistică”
Șef catedră - Savciuc Oxana, dr., conf.univ.
Tel. 022  402  732
e-mail: ox_savciuc@hotmail.com
conf.univ., dr. Solomatin Ala
6. 28-29 martie Conferință națională cu participare internațională Strategii și politici
 de management în economia
contemporană
(ediția III)
Catedra ”Management”
Șef. catedră. – Țurcanu Gheorghe, dr.,conf.univ.,
Tel. 022  402  723
e-mail: gheoghe.turcanu@gmail.com
7. 4 aprilie Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile
Catedra ”Contabilitate și Audit”
Șef  catedră - Grigoroi Lilia, dr., conf.univ.
Tel. 022 402 758
e-mail: grigoroi@ase.md
Catedra ”Contabilitate și analiză economică”
Șef catedră - Lazari Liliana, dr., conf.univ.
Tel. 022  402 759
e-mail: lililaz@pisem.net
8. 4 -5
aprilie
Simpozion Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători
Prorector cu activitate ştiinţifică şi relaţii externe
Guţu Corneliu, dr., conf. cercet.
Tel.: 022 402 705
e-mail: cgutu@ase.md
Şef serviciul „Ştiinţă” - Gârlă Eugeniu, dr.
Tel.: 022 402 993
Email: stiinta@ase.md
9. 11 aprilie Conferință națională Dimensiunile comunicării în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova
Catedra ”Comunicarea economică și didactică”
Șef. catedră. - Borcoman Raisa, dr., prof.univ.
Tel. 022 402 737
e-mail: rborcoman@mail.ru
dr., conf.univ., Cepraga Lucia
10. 11-13 aprilie Teleconferinţă ştiinţifică Crearea Societăţii Conştiinţei, a 3-a Ediţie
Catedra ”Tehnologii informaționale”
Șef  catedră  - Prisăcaru Anatolie, dr., conf.univ.
Tel. 022 402 947
e-mail: a_prisacaru@yahoo.com
Todoroi Dumitru, prof.univ., dr.hab.,m.c. ARA
Tel. 022 402 893
11. aprilie Masă rotundă Calitatea produselor și serviciilor – factor determinant în comercializarea lor pe piața europeană
Catedra ”Merceologie, comerț și alimentație publică”
Șef catedră - Cernavca Mihail, dr., conf.univ.,
Tel. 022 402 915
e-mail: mcern@mail.ru
dr., conf.univ. Fedorciucova Svetlana
12. aprilie Masă rotundă Proprietăţile analitice ale situaţiilor financiare în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate
Catedra ”Contabilitate și analiză economică”
Șef catedră  - Lazari Liliana, dr., conf.univ.
Tel. 022 – 402 – 759
e-mail: lililaz@pisem.net
conf.univ., dr., Ţiriulnicov N.
13. mai Seminar Piaţa turistică internaţională şi a Republicii Moldova
Catedra ”Turism, servicii hoteliere”
Șef  catedră - Turcov Elena, dr. hab., prof.univ., Tel. 022  402  914
e-mail: turcova@ase.md
Furculiţă I., lector superior
14. 17 iunie Masă rotundă Psihopedagogia – ştiinţă şi artă
Catedra ”Limbi moderne aplicate”
Șef catedră - Rusu Djulieta, dr., conf.univ.
Tel.  022 402 763
e-mail: miroslav1999@mail.ru
15. 5
septembrie
Masă rotundă Competitivitatea Republicii Moldova în context global şi regional
Prorector cu activitate ştiinţifică şi relaţii externe
Guţu Corneliu, conf. cercet., dr.
Tel.: 022 402 705,
e-mail: cgutu@ase.md
16. 26-27
septembrie
Conferinţă Ştiinţifică Internaţională Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii ASEM, INCE al Academiei Române,
Prorector cu activitate ştiinţifică şi relaţii externe
Guţu Corneliu, conf. cercet., dr.
Tel.: 022 402 705,
e-mail: cgutu@ase.md
Şef serviciul „Ştiinţă” -
Gârlă Eugeniu, dr.
Tel.: 022 402 993
Email: stiinta@ase.md
17. octombrie Masă rotundă Influenţa noilor reglementări contabile asupra mediului de afaceri
Catedra ”Contabilitate”
Șef catedră - Lazari Liliana, dr., conf.univ.
Tel. 022 402 759
e-mail: lililaz@pisem.net
18. octombrie Masă rotundă Turismul balnear – direcţie importantă în industria turistică
Catedra ”Turism și  servicii hoteliere”
Șef catedră - Turcov Elena, dr. hab., prof.univ., Tel. 022 402 914
e-mail: turcova@ase.md
lector superior, Rusu L.,
19. 6-7 noiembrie Conferință Științifică internațională Marketing, Comerț, Merceologie:evoluții și tendințe în condițiile globalizării economice
Catedra ”Marketing și Logistică”
Șef catedră - Savciuc Oxana, dr., conf.univ.
Tel. 022 402 732
e-mail: ox_savciuc@hotmail.com
Catedra ”Merceologie, comerț și alimentație publică”
Șef. catedră. – Cernavca Mihail, dr. conf.univ.,
Tel. 022 402 915
e-mail: mcern@mail.ru
20. 13 noiembrie Simpozion Simpozion dedicat Zilei mondiale a calității
Catedra ”Management”
Șef. catedră. – Țurcanu Gheorghe, conf.univ., Tel. 022 402 723
e-mail: gheoghe.turcanu@gmail.com
Catedra ”Merceologie, comerț și alimentație publică”
Șef. catedră. - Cernavca Mihail, dr., conf.univ., Tel. 022 402 915
e-mail: mcern@mail.ru
21. 27 noiembrie Masă rotundă Metodologia elaborării
şi prezentării unui articol
ştiinţific
Catedra ”Drept public”
Șef catedră - Armeanic Alexandru, dr., conf.univ.
Tel. 022 402 880
e-mail: alexandruarmeanic@yahoo.com
conf.univ.dr. Ciugureanu-Mihăiluţă Carolina
22. noiembrie Seminar practico-ştiinţific Dezvoltarea pieţei de capital a Republicii Moldova cu suportul unui cadru legal armonizat
Catedra ”Investiții și piețe de capital”
Șef catedră - Hîncu Rodica, dr. hab, prof.univ.,
Tel. 022 402 858
e-mail: hincu@ase.md
dr., conf.univ., Suhovici A.,
23. noiembrie Seminar ştiinţifico-practic Sistemul de asigurări sociale în R. Moldova: actualitate  şi perspective
Catedra ”Finanțe și asigurări”
Șef catedră - Botnari Nadejda, dr., conf.univ.
Tel. 022 402 771
e-mail: nibotnaru@mail.ru
Catedra ”Management social”
Șef catedră - Bîrca Alic, dr., conf.univ.
Tel. 022 402 733
e-mail: alicbirca@yahoo.com

Start | Facultati si Subdiviziuni | @ase.md | lib.ase.md | forum | Informatii de contact

© Academia de Studii Economice din Republica Moldova 2005.
Concept si design: Axente Viktor. E-mail: viktor@ase.md
Vizitatori unici: Vizitatori unici
Total vizite: Total vizite