A.S.E.M. / Facultăţi şi subdiviziuni
Serviciul Relaţii Externe
Despre noi | Studenti internationali | Colaborare internationala | Parteneri | Evenimente | Galerie foto | Link-uri utile | Forum     
 
RomânăRomână | РусскийРусский | EnglishEnglish

PARTENERI

  EUROPEAN UNION BORDER ASSISTANCE MISSION TO MOLDOVA AND UKRAINE (EUBAM)*La 25 ianuarie 2011, Şeful Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM), Dl Udo Burkholder, şi Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), Dl Grigore Belostecinic, au semnat un acord de cooperare bilaterală.Scopul acordului este îmbunătăţirea cunoştinţelor studenţilor şi a cadrului didactic al Academiei în domeniul vamal şi al managementului frontierelor.În conformitate cu acordul dat, experţii Misiunii EUBAM vor susţine prelegeri la Academie, vor organiza vizite de studiu la birourile teritoriale ale Misiunii de-a lungul frontierei moldo-ucrainene, vor găzdui studenţii ASEM la Zilele Uşilor Deschise organizate la sediul central al Misiunii in Odesa.

EUBAM a fost lansată la 30 noiembrie 2005 la solicitarea comună a Preşedinţilor Republicii Moldova şi Ucrainei, adresată Comisiei Europene. O serie de activităţi transfrontaliere ilegale, inclusiv traficul de fiinţe umane, contrabanda şi alte activităţi comerciale ilicite, se desfăşurau de-a lungul celor 1222 km a frontierei moldo-ucrainene, un fenomen agravat de existenţa regiunii secesioniste transnistrene a Moldovei (adiacentă la porţiunea de 472 km a frontierei moldo-ucrainene), care nu este controlată de guvernul Republicii Moldova. Drept rezultat, ambele guverne pierdeau venituri importante din cauza acestor activităţi criminale. 

Misiunea EUBAM este finanţată în întregime de Uniunea Europeană în contextul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat, iar Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) este partenerul său de implementare. EUBAM reprezintă un organ consultativ, tehnic, mandatat să consolideze capacităţile partenerilor săi – serviciile vamale şi de grăniceri, organele de ocrotire a legii şi agenţiile de stat din Moldova şi Ucraina. Oferind susţinere cuprinzătoare partenerilor săi în domeniul celor mai bune practici ale UE, prin intermediul oficiului central din Odessa şi a celor şase oficii teritoriale situate la frontiera moldo-ucraineană, Misunea EUBAM prevede ca procedurile vamale şi de frontieră aplicate în MD/UA vor reflecta standardele predominante din Uniunea Europeană. Deşi susţinerea/rolul consultativ al EUBAM îi conferă anumite privilegii – dreptul de a urmări operaţiunile de vămuire şi controlul de frontieră, de a efectua vizite neanunţate în orice punct de trecere sau post vamal a frontierei moldo-ucrainene, de a examina controlul de frontieră al documentelor - Misiunea nu are putere executivă.

Pe lîngă alte funcţii ale sale, Misunea EUBAM asigură instruire la locul de muncă, acordă asistenţă tehnică şi recomandări serviciilor de grăniceri şi vamale ale Moldovei şi Ucrainei, şi astfel consolidează capacitatea lor de combatere a fraudelor vamale, de depistare a contrabandei şi a traficului de fiinţe umane,  contribuie la  supravegherea eficientă a  frontierei, efectuarea controlului vamal şi de frontieră. Misiunea organizează cursuri de instruire pe problemele-cheie din domeniul vamal şi al controlului de frontieră, cum ar fi analiza riscurilor şi tehnici de luptă împotriva contrabandei, organizează vizite de studiu în statele-membre ale UE, pentru a observa cele mai bune practici ale UE şi a se implica în schimbul de infirmaţii, încurajează în permanenţă o cooperare mai strînsă şi armonioasă între agenţii în cadrul fiecărui stat, cît şi între serviciile partenere din Moldova şi Ucraina.

În mod regulat, EUBAM conduce operaţiuni comune de patrulare la frontieră împreună cu partenerii săi, cît şi operaţiuni comune speciale de control al frontierei, cea mai recentă dintre care – Tyra 2010 – a avut drept rezultat o serie de arestări, investgaţii, detectarea fraudelor şi contrabandei. Susţinerea Misunii a fost crucială pentru crearea Sistemului de Schimb Preliminar de Informaţii (PAIES), prin intermediul căruia, începînd cu luna aprilie 2008, serviciile vamale din Moldova şi Ucraina au posibilitatea de a efectua schimbul de informaţii, de a accesa rapid şi a coordona informaţia referitoare la importuri şi exporturi, susţinînd astfel lupta împotriva fraudelor vamale şi altor activităţi ilicite.

Misiunea EUBAM, alături de serviciile grăniceri ale tărilor-gazdă, participă la două grupuri de lucru permanente: una dintre ele se axează pe migraţia ilegală şi traficul de fiinţe umane, iar cealălaltă pe contrabanda cu armament şi fraude vamale. EUBAM furnizeză recomandări neutre, tehnice ce ţin de implementarea Declaraţiei Comune (semnată de către Preşedinţii Moldovei şi Ucrainei în decembrie 2005), prin intermediul căreea a fost introdus un nou regim vamal care facilitează accesul companiilor bazate în regiunea transnistreană a Moldovei la preferinţele comerciale ale UE pentru exporturile sale, dacă acestea sunt înregistrate la autorităţile vamale ale Moldovei.

Una din priorităţile de vîrf ale Misiunii este promovarea valorilor UE şi combaterea corupţiei. Din acest considerent, Misiunea este implicată într-o serie de activităţi publice orientate, în special, spre societatea civilă şi tineretul din Moldova şi Ucraina. Misiunea EUBAM comunică cu locuitorii zonelor de frontieră prin intermediul prezentărilor publice regulate, diseminării materialelor informaţionale ce ţin de procedurile vamale şi controlul la frontieră. Misiunea organizează şcoli de vară anti-corupţie pentru studenţii universitari şi a semnat deja şase acorduri de cooperare cu universităţile din Odessa, Ucraina, şi Chişinău, capitala Moldovei.

Un alt aspect important al activităţii Misiunii EUBAM este cooperarea cu partenerii europeni: Delegaţiile UE din Kiev şi Chişinău, şi organizaţii precum Frontex (agenţia de securitate la frontieră a UE), OLAF (agenţie UE de luptă antifraudă) şi Europol. Într-un context mai larg, în cadrul Politicii Europene de Vecinătate, EUBAM reprezintă un instrument unic prin intermediul căruia UE tinde, pe de o parte, să încurajeze comerţul şi călătoriile legitime, iar, pe de altă parte, să garanteze securitatea cetăţenilor săi prin combaterea criminalităţii. Strategia pan-europeană de Management Integrat al Frontierelor (MIF) ocupă un loc central în cadrul politicilor UE în materie de securitate, iar Misiunea EUBAM îşi susţine partenerii săi în dezvoltarea unui proces viabil de MIF în Moldova şi Ucraina. La sfîrşitul anului 2010 această asistenţă a culminat cu aprobarea strategiei MIF în Moldova şi a conceptului MIF în Ucraina.

În cele din urmă, necătînd la instabilitatea politică din regiunea transnistreană a Moldovei, care a avut un rol central în crearea Misiunii, EUBAM nu intervine la nivelul politic şi nici nu lucrează cu aşa-numitele autorităţi transnistrene. Totuşi, EUBAM speră că asistenţa acordată ambelor guverne la nivel tehnic/consultativ pentru susţinerea măsurilor de consolidare a încrederii, va contribui semnificativ la o eventuală soluţionare a conflictului. Supravegherea implementării Declaraţiei Comune, de exemplu, a încurajat semnificativ fluxul legitim de comerţ transfrontalier, în timp ce susţinerea EUBAM a jucat un rol la fel de important pentru reluarea circulaţiei feroviare pe ruta Chişinău-Odessa (care traversează regiunea transnistreană).

  • EUBAM are un buget anual de 12 milioane de euro şi mai mult de 200 angajaţi, dintre care aproximativ 100 experţi delegaţi şi contractaţi din statele-membre ale UE şi 126 angajaţi locali din Moldova şi Ucraina. Un Memorandum de Înţelegere semnat de Comisia Europeană, Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei la sfîrşitul anului 2005 reprezintă baza legală a activităţii Misiunii EUBAM, iar Consiliul Coordinator – care se întruneşte de două ori pe an – este organul executiv al Misiunii. Cele şase valori de bază ale Misiunii sunt neutralitate, parteneriat, încrededre, rezultate, serviciu şi transparenţă. Mandatul Misiunii a fost extins deja de două ori (în 2007 şi încă o dată în 2009).
EUBAM is an EU Mission fully funded by the European Union The United Nations Development Programme is the implementing partner 13, Uyutna str.,
Odesa, 65012, Ukraine
Tel/Fax: +380 482 36 52 74
E-mail: press@eubam.org
http://www.eubam.org

PARTENERI - REPREZENTANȚI

1. Lincoln School of Business Management
1st Floor, 8-A, Ashoka Colony,
Post Code: 132001,
KARNAL, INDIA.
Email: india.lincoln@gmail.com
Skype: siamimba.india

2. POTEK POLITEKNIK EGITIM VE TEKNOLOJI HIZMETLERI
Feyzullah Mah Aydinlar Sok No 8A Maltepe Istanbul Turkey
Tel: +90-216-383 24 30
www.potek.net
e-mail: infopotek@gmail.com

Despre noi | Studenti internationali | Colaborare internationala | Evenimente | Galerie foto | Link-uri utile | Forum
MD-2005, Chisinau, Str. Mitropolitul Gavriil Banulescu-Bodoni, 59,
Oficiul 604, bloc B, Tel: + (373 22) 402-743, Fax: + (373 22) 221-968
E-mail: aesminternational@gmail.com
Realizare Victor Axente
Concept al stilului corporativ pentru catedrele A.S.E.M.
Perioada lansarii variantei electronice – aprilie 2010.