Cautare site
www.ase.md Start | Facultati si Subdiviziuni | Parteneri | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact ro | en

ANALELE ASEM - Instrucțiuni pentru autori
 Elaborate în conformitate cu
Hotărârea CSŞDT al AŞM
nr. 196 din 18.10.2012

Analele ASEM este o revistă acreditată cu categoria C, editată în 2 numere pe an de Academia de Studii Economice din Moldova
Analele științifice reprezintă un volum de scrieri științifice originale nepublicate și neprezentate pentru publicare în alte ediții.

 1. Cerințe generale
  1. Articolele se vor elabora în limba română sau în limba engleză, ultimele având prioritate.
  2. Tehnoredactarea se va realiza cu ajutorul procesorului Times New Roman, caractere 12.
  3. Un articol poate avea maximum 20 pagini.
  4. Titlul se va scrie cu Bold, cu majuscule.
  5. La autori, numele cărora se vor plasa în dreapta, imediat după titlu se va preciza titlul științific, instituția, localitatea, țara, e-mailul.
  6. Lucrarea va conține un rezumat (abstract în engleză) cu un volum de până la 250 cuvinte.
  7. Se vor selecta obligatoriu minimum 5 cuvinte-cheie şi JEL
  8. Lucrarea va conține o introducere, unde se vor formula scopul, problemele tratate, modul de abordare a problemei, argumentele de rigoare.
  9. Corpul lucrării se va scrie spațiat la 1,5 rânduri. Tabelele și figurile trebuie să se încadreze pe o singură pagină. Nu folosiți note de subsol, ci doar notele de la finalul lucrării. Trimiterile se fac doar la sursele din Bibliografie. Explicați abrevierile, utilizați terminologia recunoscută. La organizarea corpului lucrării aveți grijă să descrieți subiectele și analizele datelor, să includeți metodele detaliate pentru a putea urmări materialul, formulați clar rezultatele, interpretați implicațiile acestora.
  10. Concluziile sunt necesare.
  11. Bibliografia, referințele bibliografice, lista bibliografică se va face în ordine alfabetică la sfârșitul lucrării conforme cu Regulile pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare(ISO 690:2010, IDT)
 1. Două recenzii anonime asupra lucrării din partea specialiștilor în domeniu sunt obligatorii. Selectarea recenzenților se face de către colegiul de redacție dintr-o bază de date cu experți în domeniu.
 2. Prezintă materialele pentru publicare numai cadrele didactice cu titlu științific ale ASEM. Prezentarea lucrărilor se va face personal, în variantă electronică și pe hârtie, semnată de autor(i).
 3. Lucrările, care nu corespund cerințelor de față nu pot fi publicate.
 4. Responsabilitatea privind justețea și veridicitatea materialelor prezentate revine autorilor.

Informații suplimentare: tel. 402-993, dr. Eugeniu Gârlă, șef-serviciu „Știință”, secretar al Colegiului de Redacție
Pentru numărul 1 al anului 2014 articolele vor fi  prezentate  serviciului  „Știință” (blocul B, biroul  610)  de la 2 ianuarie până la 28 februarie, iar pentru numărul 2, în intervalul 2 mai - 10 iulie


Start | Facultati si Subdiviziuni | @ase.md | lib.ase.md | forum | Informatii de contact

© Academia de Studii Economice din Republica Moldova 2005.
Concept si design: Axente Viktor. E-mail: viktor@ase.md
Vizitatori unici: Vizitatori unici
Total vizite: Total vizite