Cautare site
www.ase.md Start | Facultati si Subdiviziuni | Parteneri | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact ro | en


În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat, sesiunea de examinare 2008, aprobat prin Hotărîrea Colegiului nr. 10/3 din 19 octombrie 2007 şi Ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr.851 din 04 decembrie 2007, cu privire la Metodologia de susţinere a examenelor de Bacalaureat, emit următorul:

ORDIN:

 • Vor susţine OBLIGATORIU examenele de Bacalaureat studenţii anului I, ciclul 0, învăţământul cu frecvenţă la zi, înmatriculaţi în baza atestatului de studii medii de cultură generală.
 • Se admit la susţinerea examenelor de bacalaureat studenţii ce au realizat integral pregătirea liceală conform planului de studii. Studenţii care nu realizează programa liceală sunt exmatriculaţi.
 • Pentru studenţii care din motive obiective nu se vor prezenta la examenele de bacalaureat sau au vor obţine note insuficiente la sesiunea de bază se va organiza sesiunea repetată de examen.
 • Studenţii care nu vor susţine examenele de Bacalaureat, ce se consideră ca parte componentă a sesiunii de bază, vor fi exmatriculaţi din rândul studenţilor A.S.E.M., fără posibilitatea de a fi restabiliţi.
 • Depunerea cererilor pentru susţinerea examenelor de Bacalaureat se va efectua la decanatele facultăţilor оn perioada 18 decembrie 2007.
 • Studenţii străini, înmatriculaţi în baza actelor echivalente atestatului de studii medii, vor susţine examenele de bacalaureat în aceleaşi condiţii.
 • Studenţii restanţieri şi cei care nu s-au prezentat la examenul de bacalaureat în anii precedenţi, au posibilitatea să repete examenul de bacalaureat în sesiunea 2008 şi depun cerere la Serviciul Studii şi Evidenţa Studenţilor, bl.A, birou 303.
 • Studenţii anilor II, III, V, înmatriculaţi în baza atestatului de studii medii de cultură generală care n-au fost incluşi în ordinul de susţinere a bacalaureatului în anii precedenţi, au posibilitatea de a susţine examenele de bacalaureat prin externat conform Regulamentului privind organizarea examenelor de absolvire prin externat.
 • Prezentul Ordin să fie adus la cunoştinţa tuturor decanatelor şi studenţilor A.S.E.M.
 • Responsabili de executarea prezentului Ordin se desemnează:
  V. Ciaicovschi - Şef Serviciul Studii,
  Prodecanii facultăţilor.

Prim prorector cu activitate didactică,
Dr. hab., prof. univ.


A. Cotelnic


Orarul examenelor de Bacalaureat - 2008 profilul real

Disciplina

Data susţinerii

Examene obligatorii:

Limba de instruire
(română, rusă)
06.06.08
Limba străină 10.06.08
Matematica 13.06.08
Limba română
(pentru alolingvi)
03.06.08

Examene la solicitare:

Geografia 17.06.08
Biologia 17.06.08
Informatica 17.06.08
Chimia 17.06.08
Fizica 17.06.08

Start | Facultati si Subdiviziuni | @ase.md | lib.ase.md | forum | Informatii de contact

© Academia de Studii Economice din Republica Moldova 2005.
Concept si design: Axente Viktor. E-mail: viktor@ase.md
Vizitatori unici: Vizitatori unici
Total vizite: Total vizite