Cautare site
www.ase.md Start | Facultati si Subdiviziuni | Parteneri | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact ro | en

 

CENTRUL de INSTRUIRE CONTABILǍ al ASEM

În incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei a fost înfiinţat Centrul de Instruire Contabilă al A.S.E.M.

Obiectivul Centrului este de a oferi servicii profesioniste de instruire şi consultanţă în domeniul contabil în baza programelor de instruire moderne, folosind metode inovative de predare, învăţare și evaluare.
Activităţile de predare-învăţare și perfecţionare sunt destinate:

 • Începătorilor (iniţiere în contabilitate);
 • Studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor (cursuri specializate, ore particulare);
 • Cadrelor didactice (cursuri de perfecționare, cursuri specializate);
 • Practicienilor (perfecţionarea şi reciclarea cadrelor);
 • Antreprenorilor (cursuri de perfecționare, cursuri specializate în diverse ramuri ale economiei);
 • pregătirea pentru susţinerea examenelor la contabilitate, pentru certificarea contabilă ş.a.

CENTRUL de INSTRUIRE CONTABILǍ organizează cursuri:

 • Contabilitatea pentru începători (aspect practic)
 • Contabilitatea automatizată (1C)
 • Contabilitatea în afaceri
 • Cursuri de perfecţionare pentru practicieni
 • Standarde Internaţionale de Raportare Financiară
 • Cursuri specializate (ramurile economiei)
 • Consultații particulare
 • Contabilitatea pentru începători (aspect practic)

1. Contabilitatea pentru începători (aspect practic)

Scopul cursului: cunoaşterea ținerii evidentei contabile la o entitate de persoanele care nu posedă studii specializate în contabilitate şi doresc să obțină cunoştințele şi deprinderile necesare
La absolvirea cursului participanţii vor fi capabili să:

 • formeze o viziune de ansamblu asupra teoriei şi practicii contabile;
 • utilizeze corect noţiunile şi limbajul contabil;
 • înregistreze operațiile în evidență și perfecteze documentele contabile;
 • întocmească situațiile financiare la entitate.

Conținutul cursului: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Impozitarea, Întocmirea situațiilor financiare
Durata cursului: 120 ore academice (2,5 luni)
Document de finalizare: Certificat ASEM recunoscut de Ministerul Educaţiei RM
Data prevăzută: trei ori pe săptămînă 9:40 - 12:30 sau 13.00 – 16.00 sau 17:30 - 20:10
Profesori: Cursurile sunt dirijate de profesorii facultăţii ”Contabilitate”, ASEM
Limba de instruire: rom / rus
Materialul: Preţul include materialele practico-instructive conform noului Plan de conturi contabile (2014)
Prețul participării: 1900,00 MDL pentru o persoană. Studenţii ASEM secția zi beneficiază de 5% reducere: 1805,00 MDL
Comentarii: Grup în curs de formare.

2. Contabilitatea automatizată - 1C:Contabilitate

Scopul cursului:Cunoaşterea programului contabil automatizat 1C:Contabilitate pentru persoanele care nu posedă studii specializate şi doresc să obțină cunoştințele şi deprinderile necesare
Durata cursului: 30 ore academice
Document de finalizare: Certificat ASEM recunoscut de Ministerul Educaţiei RM
Data prevăzută: în fiecare zi, cu excepţia zilelor de week-end, în auditoriile АSEM
Profesori: Cursurile sunt dirijate de profesorii facultăţii ”Contabilitate”, ASEM
Limba de instruire: rom / rus
Materialul: Preţul include materialele practico-instructive
Prețul participării: 650,00 MDL pentru o persoană. Studenţii ASEM secția zi şi persoanele ce urmează al 2-lea curs în cadrul centrului beneficiază de 5% reducere: 617,50 MDL
Comentarii: Grup în curs de formare.

Persoanele interesate să participe la formare sunt invitate să ne contacteze în vederea înregistrarii lor:

Înscrierea la cursuri:

Contacte:

MD 2005, Chișinău,  ASEM
str. Căpriana 50, blocul C, et.2
bir. 213A sau 208
e-mail: centrulcontabil@ase.md
Tel:    (373 22) 402 757  orele 8.00-17.00 
(373 22) 402 812  orele 8.00-17.00
Mob:  (373 6)8 1122 78  orele 9.00-18.00
Mob:  (373 6)9 283 715  orele 9.00-18.00

Start | Facultati si Subdiviziuni | @ase.md | lib.ase.md | forum | Informatii de contact

© Academia de Studii Economice din Republica Moldova 2005.
Concept si design: Axente Viktor. E-mail: viktor@ase.md
Vizitatori unici: Vizitatori unici
Total vizite: Total vizite