Cautare site
www.ase.md Start | Facultati si Subdiviziuni | Parteneri | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact ro | en

 

La 18 decembrie 2014, ora 1400, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil 
Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare,
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, 
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.3, aud.324,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie,
la specialitatea 522.02 ,,Contabilitate; audit; analiză economică”,
elaborată de Svetlana SLOBODEANU cu tema:
Probleme ale auditului ciclului de procurări-plăți
conducător ştiinţific – Alexandru NEDERIŢA, dr.hab., prof.univ.


La 16 octombrie 2014, ora 1400, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil 
Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare,
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, 
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.3, aud.324,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie,
la specialitatea 522.02 "Contabilitate; audit; analiză economică",
elaborată de Maia BAJAN cu tema:
Particularitățile contabilității și controlului de gestiune în întreprinderile producătoare de mobilă
conducător ştiinţific – Eudochia BAJEREAN, dr.în ec., conf.univ.


Joi, 2 octombrie 2014, la ora 10.00, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 521.04 Marketing şi Logistică,
elaborată de Rapcea Vitalie, cu tema:
Abordări integrate de marketing în formarea şi dezvoltarea pieţei produselor pomicole
conducător ştiinţific – Belostecinic Grigore,dr.hab, prof. univ., academician al AȘM


La 25 iunie 2014, ora 1000, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil
„Relaţii Economice Internaţionale în sistemul mondial contemporan”,
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et. 7, sala 701,
va avea loc susţinerea publică  a tezei de doctor în economie
la specialitatea 521.02 – Economie Mondială; Relaţii Economice Internaţionale
elaborată de dna Bejenaru Olga cu tema:
Potenţialul de export al Republicii Moldova
Conducător ştiinţific – Lupu Victoria, dr., conf. univ.


La 18 iunie 2014, ora 1400, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil
„Teorii şi strategii de dezvoltare economică durabilă”,
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et. 8, sala 804,
va avea loc susţinerea publică  a tezei de doctor în economie
la specialitatea 521.01 – Teorie economică şi politici economice
elaborată de dna Branaşco Natalia cu tema:
Migraţia internaţională a forţei de muncă: tendinţe şi efecte social-economice
Conducător ştiinţific – Nolea Filip, dr., conf. univ.


La 19iunie 2014, ora 1400, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare,
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.2, aud.324,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie,
la specialitatea 522.02 ,,Contabilitate; audit; analiză economică”,
elaborată de Liuba BRÎNZILAcu  tema:
Contabilitatea investițiilor imobiliare
conducător ştiinţific – Alexandru Nederița, dr.hab., prof.univ.


La 13 iunie 2014, ora 1100, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar”
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul F, et.5, sala 506,
va avea loc examinarea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 522.01 Finanţe,
elaborată de Copăceanu Cristina, cu tema:
Eficienţa mecanismului de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova
Conducător ştiinţific – Victoria Ganea, conf. univ., dr.


La 22 mai 2014, ora 1400, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare,
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.2, aud.324,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie,
la specialitatea 522.02 ,,Contabilitate; audit; analiză economică”,
elaborată de Galina BĂDICU cu tema:
Aspecte problematice ale contabilității rezultatelor financiare în telecomunicații
conducător ştiinţific – Vasile BUCUR, dr.hab., prof.univ.


Miercuri, 14 mai 2014, la ora 1000, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  habilitat în economie
la specialitatea 521.03. (08.00.05) Economie şi Management în activitatea de antreprenoriat,
elaborată de Aculai Elena, cu tema:
Managementul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova în contextul tendințelor europene contemporane
 (Управление развитием сектора малых и средних предприятий в Республике Молдова в контексте современных европейских тенденций)

Consultant științific – Stratan Alexandru,dr.hab, prof. univ.


Vineri, 28 martie 2014, la ora 1230, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Suportul analitico-informatic al societăţii

 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.4, Sala 402,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 122. (01.05.05) Sisteme informatice,
elaborată de Levandovschi Vladislav, cu tema:
Aspecte informaționale de dirijare a proceselor anticriză
conducător ştiinţific – Serghei Ohrimenco, prof.univ., dr.hab.


Miercuri, 26 martie  2014, la ora 10.00, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană

 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 521.03. (08.00.05) Economie şi management în domeniul de activitate,
elaborată de Rău Andrei, cu tema:
Uniunile corporative ca factor de creștere a competitivității întreprinderilor din Republica Moldova
conducător ştiinţific – Țurcanu Gheorghe,dr., conf. univ.


Miercuri, 26 februarie  2014, la ora 1000, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 521.03. (08.00.05) Economie şi Management în activitatea de antreprenoriat,
elaborată de Zetia Vasile, cu tema:
Eficacitatea deciziilor în sistemul de management ca element al creșterii competitivității (în baza organismelor de certificare din Republica Moldova)
conducător ştiinţific – Țurcanu Gheorghe,dr., conf. univ.


Miercuri, 27 noiembrie 2013, la ora 1030, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în activitatea de antreprenoriat),
elaborată de Platon Ion, cu tema:
Metode de evaluare economică a resurselor forestiere (în baza materialelor Agenției ”Moldsilva”)
conducător ştiinţific – Cojocaru Vadim,dr., prof. univ.


Miercuri, 16 octombrie 2013, la ora 1430, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
„Suportul analitico-informatic al societăţii”
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.4, aud. B-414,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în informatică
la specialitatea 01.05.05 Sisteme informaţionale,
elaborată de Cojocaru Igor, cu tema:
Suportul informaţional al evaluării cercetărilor ştiinţifice în Republica Moldova
conducător ştiinţific – prof.univ. Ion Bolun


Miercuri, 16 octombrie 2013, la ora 1030, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea tezei de doctor  în economie
la specialitatea 08.00.06 Marketing; Logistică
elaborată de Railean Elena, cu tema:
Strategia inovațională de marketing ca premisă de optimizare a activității bibliotecii științifice
conducător ştiinţific – Savciuc Oxana, conf. univ., dr.


La 20 septembrie 2013, ora 1300, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil
Teorii şi strategii de dezvoltare economică durabilă,
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, 
pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.8, sala 804, 
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.01.Economie politică; doctrine economice
elaborată de dna Bucos Tatiana cu tema:
Educaţia – factor detedrminant în valorificarea potenţialului economic naţional
Conducător ştiinţific – Nadejda Şişcan, dr.hab., prof.univ.


Miercuri, 28 august 2013, la ora 1000, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea tezei de doctor  în economie
la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în ramură)
elaborată de Raboşapca Irina, cu tema:
Managementul riscului de mediu: probleme şi tendinţe
conducător ştiinţific - SOLCAN Angela, conf. univ., dr.


Miercuri, 26 iunie  2013, la ora 1100, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 08.00.06 Marketing; Logistică,
elaborată de AWAD Galam Sami, cu tema:
Globalizarea și competitivitatea economică: evoluții și tendințe
conducător ştiinţific – Belostecinic Grigore,dr.hab, prof. univ., academician


Joi, 20 iunie 2013, la ora 1400, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.3, aud.324,
va avea loc susţinerea tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.12 "Contabilitate; audit; analiză economică"
elaborată de CHIRILOV Nelea cu tema:
Analiza formării şi utilizării capitalului propriu al societăţilor pe acţiuni
conducător ştiinţific – Ţiriulnicova Natalia, dr., conf.univ.


La 20 iunie 2013, la ora 1300, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar”
din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul F, et.5, sala 506,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.10 Finanţe; Monedă; Credit,
elaborată de Scutari Sofia, cu tema:
Trezoreria – serviciu al statului de asigurare a echilibrului valoric
Conducător ştiinţific – Manole Tatiana, prof. univ., dr. hab.


La 7 iunie 2013, la ora 1300, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar”
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul F, et.4, sala 408,
va avea loc examinarea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.10 Finanţe; Monedă; Credit,
elaborată de Buruiană Lorina, cu tema:
Impactul investiţiilor străine directe asupra dezvoltării băncilor comerciale din Republica Moldova în condiţii de concurenţă pe piaţa bancară
Conducător ştiinţific – Rodica Hîncu, prof. univ., dr. hab.


La 06 iunie 2013, ora 1300, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar”
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul F, et.5, sala 506,
va avea loc examinarea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.10 Finanţe; Monedă; Credit,
elaborată de ERHAN Lica, cu tema:
Strategii financiare de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii prin prisma asigurării unei economii de piaţă funcţionale
Conducător ştiinţific – Ludmila COBZARI, prof. univ., dr. hab.


La 6 iunie  2013, la ora 1100, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar”
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul F, et.5, sala 506,
va avea loc examinarea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.10 Finanţe; Monedă; Credit,
elaborată de BULGAC Vitalii, cu tema:
Politica de finanţare a unităţilor economice din agricultură în contextul strategiilor de dezvoltare
Conducător ştiinţific – BOTNARI Nadejda,conf. univ., dr.


Joi, 29 mai 2013, la ora 1400, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, 
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.3, aud.324, 
va avea loc susţinerea tezei de doctor în economie
 la specialitatea 08.00.12 "Contabilitate; audit; analiză economică", 
elaborată de Mihaila Svetlana cu tema:
Contabilitatea şi controlul de gestiune la întreprinderile de prelucrare a cărnii
conducător ştiinţific – Viorel Ţurcanu,  dr.hab., prof.univ.


La 11 aprilie 2013, la ora 1100, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul F, et.5, sala 506,
va avea loc examinarea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.10 Finanţe; Monedă; Credit,
elaborată de Biloocaia Svetlana, cu tema:
Dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare a Republicii Moldova în contextul integrării financiare Europene
(Развитие рынка ценных бумаг Республики Молдова в контексте Eвропейской финансовой интеграции)

Conducător ştiinţific – Rodica Hîncu, prof. univ., dr. hab.


La 29 martie 2013, ora 1400, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare,
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, 
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.2, aud.324,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie,
la specialitatea 08.00.12 "Contabilitate; audit; analiză economică",
elaborată de ŢUGULSCHI Iuliana cu tema:
Perfecţionarea contabilităţii consumurilor în vederea luării deciziilor manageriale
conducător ştiinţific – Vasile Bucur, dr.hab., prof.univ.


La 14 martie 2013, la ora 1100, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar
 din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul F, et.5, sala 506,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.10 Finanţe; Monedă; Credit,
elaborată de Dabija Tudor, cu tema:
Aspecte financiare ale activităţii vamale în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
Conducător ştiinţific – Buşmachiu Eugenia, conf. univ., dr.


La 5 martie 2013, ora 1300, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil
Teorii şi strategii de dezvoltare economică durabilă,
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.8, sala 804,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.01.Economie politică; doctrine economice
elaborată de dna Ignatiuc Diana cu tema:
Competitivitatea economiei naţionale în contextul asigurării securităţii economice
Conducător ştiinţific – Olga Sorocean, dr.hab., prof.univ.


Miercuri, 13 februarie  2013, la ora 1100, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în activitatea de antreprenoriat),
elaborată de ȘARGU Lilia, cu tema:
Direcții de perfecționare a managementului negocierilor (în companiile de comerț din Republica Moldova)
conducător ştiinţific – Cojocaru Vadim,dr., prof. univ.


La 30 ianuarie 2013, ora 1100, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană”,
din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei,
pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea: 08.00.05. Economie şi management (în sistemul informaţional),
a dnei CROITORU Aliona  cu tema:
Implicaţii  manageriale  în  sporirea  competitivităţii  băncilor comerciale
Conducător ştiinţific – Andrei Popa, dr.hab., prof.univ.


Miercuri, 17 octombrie  2012, la ora 1100, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 08.00.05 Economie şi management (în ramură),
elaborată de David Constantin, cu tema:
Raționalizarea sistemului informațional din Republica Moldova în perspectiva integrării în Uniunea Europeană
conducător ştiinţific – Certan Simion,dr.hab, prof. univ.


Vineri, 28 septembrie  2012, la ora 1530, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Suportul analitico-informatic al Societăţii
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.4, bir.402,
va avea loc examinarea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.11. Statistică economică
elaborată de Oleg Cara, cu tema:
Priorităţile dezvoltării sistemului statistic naţional în contextul armonizării cu standardele europene
Conducători ştiinţifici -  prof.univ., dr., Ion Pârţachi
şi prof.univ., dr., Vergil Voineagu, ASE Bucureşti.


Joi, 22 iunie 2012, la ora 1400, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, 
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.3, aud.324, 
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
 la specialitatea 08.00.12 "Contabilitate; audit; analiză economică", 
elaborată de COTOROS Inga cu tema:
Contabilitatea reparaţiilor mijloacelor fixe
conducător ştiinţific – Alexandru Nederiţa,  dr.hab., prof.univ


Miercuri, 20 iunie  2012, la ora 1000, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană”
 din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în ramură),
elaborată de Mamadov Safar, cu tema:
Формирование эффективной системы контроля в менеджменте коммерческих организаций”
conducător ştiinţific – Bilaș Ludmila,dr., conf. univ.


Marți, 19 iunie 2012, la ora 1130, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
„Managementul şi marketingul în economia contemporană”
 din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în ramură),
elaborată de Carabet Maria, cu tema:
Совершенствование методов оценки персонала, как условие кадровой политики
conducător ştiinţific – Levițchi Ala,dr., conf. univ.


Marți, 19 iunie  2012, la ora 1000, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
 din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în ramură),
elaborată de Lipciu Ala, cu tema:
Dezvoltarea dialogului social și impactul lui asupra relațiilor industriale din Republica Moldova
conducător ştiinţific –Vaculovschi Dorin,dr., conf. univ.


Luni, 27 februarie 2012, la ora 1500, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
„Suportul analitico-informatic al societăţii”
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.4, aud. B-404,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor habilitata în informatică
la specialitatea 01.05.05 – Sisteme informaţionale,
elaborată de dr. în informatică, conf.univ. Cotelea Vitalie, cu tema:
Modele, algoritmi şi instrumente de proiectare şi analiză a bazelor de date


La 7 februarie  2012, la ora 1100, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar”
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul F, et.4, sala 408,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.10 Finanţe; Monedă; Credit,
elaborată de Biloocaia Svetlana, cu tema:
Dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare a Republicii Moldova în contextul integrării financiare Europene (Развитие рынка ценных бумаг Республики Молдова в контексте Eвропейской финансовой интеграции)
Conducător ştiinţific – Rodica Hîncu, prof. univ., dr. hab.


La 1 februarie 2012, ora 1100, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană”,
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea: 08.00.05. Economie şi management (în ramură),
a dnei GALANTON Natalia cu tema:
Dezvoltarea camerelor de comerţ şi industriei cu impact asupra consolidării mediului de afaceri
Conducător ştiinţific – Sergiu Chircă, dr.hab., prof.univ.


Joi, 22 decembrie 2011, la ora 1400, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.2, aud.210,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.12 "Contabilitate; audit; analiză economică"
elaborată de PANUŞ Valentina cu tema:
Instrumente şi rapoarte contabile utilizate în procesul decizional
conducător ştiinţific – Alexandru Nederiţa, dr.hab., prof.univ


La 21 decembrie 2011, ora 1300, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil
Teorii şi strategii de dezvoltare economică durabilă”,
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.8, sala 803,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.01.Economie politică; doctrine economice
elaborată de dna STOICAN Mirela cu tema:
Dezvoltarea capitalului uman în condiţiile formării economiei inovaţionale
Conducător ştiinţific – Nolea FILIP, dr., conf.univ.


La 24 noiembrie 2011, ora 1400, în cadrul Seminarului Științific Specializat
Relaţii economice internaţionale în sistemul mondial contemporan
al Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, or. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et. 7, sala 701,
va avea loc susținerea publică a tezei de doctor habilitat în economie,
la specialitatea 08.00.14. Economie mondială; relații economice internaționale,
elaborată de dnul Moiseenko Evghenii cu tema:
Обеспечение экономической безопасности региональных объединений государств
Consultanți științifici – Grigore Belostecinic, prof. univ., dr. hab., m. c. al AȘM
Vasilii Sakovici, prof. univ., dr. hab.


Miercuri, 19 octombrie  2011, la ora 1100, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în antreprenoriat),
elaborată de Mironov Svetlana, cu tema:
Dezvoltarea managementului afacerilor mici şi mijlocii în condiţiile economiei concurenţiale
Conducător ştiinţific – Simion Certan,dr.hab., prof. univ.


Vineri, 26 august 2011, la ora 1130, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
„Suportul analitico-informatic al societăţii”
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.4, aud. B-414,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.13 Metode economico-matematice,
elaborată de Toaca Zinovia, cu tema:
Elaborarea modelului de analiză şi previziune pe termen mediu al Economiei naţionale a Republicii Moldova
conducător ştiinţific – Andrei Gameţchi,conf. univ., dr.
consultant ştiinşific – Anatol Godonoagă, conf. univ., dr.


Vineri, 26 august 2011, la ora 1230, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Suportul analitico-informatic al societăţii
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, 
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.4, aud. B-402, 
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
 la specialitatea 08.00.13 Metode economico-matematice
elaborată de Gârlă Eugeniu cu tema:
Optimizarea neliniară cu restricţii speciale pentru cercetări comparative în economie
conducător ştiinţific – Conducător ştiinţific:  Bolun Ion, dr.hab.


Marţi, 21 iunie 2011, la ora 1300, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Căpriana, 50, blocul C, et.4, sala 413,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.10 Finanţe; monedă; credit,
elaborată de Oxana MIRON, cu tema:
Aspectele financiare ale funcţionării şi corelării sistemelor de asigurări medicale obligatorii şi facultative
Conducător ştiinţific – Stanislav Fotescu, conf. univ., dr.hab.


Miercuri, 22 iunie 2011, la ora 1400, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, 
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.2, aud.210, 
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
 la specialitatea 08.00.12 "Contabilitate; audit; analiză economică", 
elaborată de Zachernicinaia Anna cu tema:
Бухгалтерский учет финансовых инструментов
conducător ştiinţific – Ţurcanu Viorel  dr.hab., prof.univ


Miercuri, 22 iunie  2011, la ora 1300, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 08.00.06 Marketing; Logistică,
elaborată de Grosu Vladimir, cu tema:
Optimizarea deciziilor de marketing în vederea penetrării eficiente a întreprinderii pe pieţe noi (în baza ramurii vinicole a Republicii Moldova)
Conducător ştiinţific – Caun Victor,dr., prof. univ.


Miercuri, 22 iunie  2011, la ora 1430, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în domeniul financiar),
elaborată de Certan Ion, cu tema:
Modalităţi de eficientizare a managementului sistemului financiar în condiţiile globalizării
Conducător ştiinţific - Jalencu Marian,dr., conf. univ.
Consultant ştiinţific  - Angela Secrieru, dr.hab., conf.univ.


Miercuri, 22 iunie 2011, la ora 1400, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, 
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.2, aud.210, 
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
 la specialitatea 08.00.12 "Contabilitate; audit; analiză economică", 
elaborată de Ţurcanu Svetlana cu tema:
Contabilitatea goodwill-ului, factorului uman şi a dreptului de autor
conducător ştiinţific - Vasile Bucur dr.hab., prof.univ.


Miercuri, 25 mai  2011, la ora 900, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în antreprenoriat),
elaborată de Tcaci Carolina, cu tema:
Asigurarea viabilităţii economice şi manageriale a întreprinderilor
conducător ştiinţific – Burlacu Natalia,dr.hab., prof. univ.


Miercuri, 25 mai  2011, la ora 1030, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în ramură),
elaborată de Marcovici Mugurel-Alin, cu tema:
Managementul interacţiunii „mediul extern de afaceri – companie
conducător ştiinţific – Jalencu Marian,dr., conf. univ.


Miercuri, 18 mai 2011, la ora 09.00, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Bănulescu Bodoni, 61, bl.A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în sfera științei și inovării),
elaborată de dna Pişcenco Marina, cu tema:
Evaluarea şi acreditarea organizaţiilor ştiinţifice: aspecte sinergetice (în baza materialelor Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare)
conducător ştiinţific – Anatol Rotaru, dr.hab., prof. univ.


Miercuri, 18 mai 2011, la ora 1030, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Bănulescu Bodoni, 61, bl.A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în activitatea antreprenorială),
elaborată de dna Micolişina Anna, cu tema:
Femeia în afaceri: probleme şi soluţii pentru Republica Moldova,
conducător ştiinţific – Marina Belostecinic, dr., conf. univ.


Marţi, 17mai 2011, la ora 1000, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Căpriana, 50, blocul C, et.4, sala 413,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.10 Finanţe; Monedă; Credit,
elaborată de Dumitru SLONOVSCHI, cu tema:
Noi aspecte ale investiţiilor: internaţionalizarea directă şi indirectă
Conducător ştiinţific – Ludmila Cobzari, prof. univ., dr.hab.


Vineri, 15 aprilie  2011, la ora 1000, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.06 Marketing;logistică,
elaborată de Chiriac Lilia, cu tema:
Marketingul rural şi atractivitatea investiţională a localităţii
conducător ştiinţific – Căun Victor,dr., prof. univ.


Vineri, 15 aprilie  2011, la ora 1130, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.06 Marketing;logistică,
elaborată de Răilean Nicolae, cu tema:
Creativitatea publicitară şi impactul acesteia asupra procesului de persuasiune publicitară
c
onducător ştiinţific – Belostecinic Grigore,dr.hab., prof. univ., membru corespondent al AŞM.


Miercuri, 2 martie 2011, la orele 1400, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil   
"Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare"
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.2, aud.210,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.12 "Contabilitate; audit; analiză economică",
elaborată de POLOMOŞNÎH Alexandr, cu tema
 Бухгалтерский учет в условиях реорганизации предприятий
conducător ştiinţific Viorel Ţurcanu dr.hab., prof.univ.


Vineri, 28 ianuarie la ora 1500, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Geografie economică, socială şi politică” din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.7, sala 701,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în geografie
la specialitatea 11.00.02  Geografie economică, socială şi politică,
elaborată de Grozav Adrian, cu tema:
Particularităţile teritoriale ale tranziţiei demografice în Republica Moldova
Conducător ştiinţific – Matei Constantin, prof. univ., dr. hab.


Marţi, 21 decembrie  2010, la ora 0930, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar”
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Căpriana, 50, blocul C, et.4, sala 413,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.10 Finanţe; Monedă; Credit,
elaborată de Belobrov Angela, cu tema:
Efectele financiare ale migraţiei forţei de muncă din Republica Moldova
Conducător ştiinţific – Caraganciu Anatol, prof. univ., dr. hab.


Marţi, 23 noiembrie  2010, la ora 1000, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar”
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Căpriana, 50, blocul C, et.4, sala 413,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.10 Finanţe; Monedă; Credit,
elaborată de Rotaru Cristian, cu tema:
Economisirea şi stimularea investiţiilor – mijloc de propulsare a creşterii economice
Conducător ştiinţific – Botnari Nadejda, conf. univ., dr.


La 26 octombrie 2010, marţi, ora 1400, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Relaţii economice internaţionale în sistemul mondial contemporan”,
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, 
pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.7, sala 701, 
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.14 “Economie mondială; relaţii economice internaţionale”
elaborată de dna Natalia Şonţu cu tema:
Fenomenul sărăciei - problema mondială şi naţională: cauze, consecinţe, soluţii
Conducător ştiinţific – Victoria Trofimov, dr., conf. univ.


Miercuri, 3 noiembrie 2010, la orele 1400, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil   
"Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare"
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str.Căpriana, 50, Bl.C, et.2, aud.210,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.12 "Contabilitate; audit; analiză economică",
elaborată de Gherasimov Mihail, cu tema
 Особенности учёта доходов и расходов на автотранспортных предприятиях
conducător ştiinţific Bucur V., dr.hab., prof.univ.


Marţi, 19 octombrie  2010, la ora 1100, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Suportul analitico-informatic al Societăţii
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.4, bir.402,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor habilitat în economie
la specialitatea 01.05.05. Sisteme informaţionale,
elaborată de Tudor Leahu, cu tema:
Organizarea, structurarea şi transformarea informaţiilor sistemului managerial economic (integrarea aspectelor funcţional şi informatic)


Marţi, 19 octombrie 2010, la ora 1000, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar”
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Căpriana, 50, blocul C, et.4, sala 413,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.10 Finanţe; Monedă; Credit,
elaborată de CIOBANU Natalia, cu tema:
Mecanismul financiar al asigurărilor sociale
Conducător ştiinţific – ULIAN Galina, prof. univ., dr.hab.


La 12 octombrie 2010, ora 1400, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil
Relaţii economice internaţionale în sistemul mondial contemporan”,
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.1, sala 104,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.14.Economie mondială; relaţii economice internaţionale
elaborată de dna DELEU Corina cu tema:
Diminuarea decalajelor de dezvoltare în cadrul noilor pieţe emergente din Europa Centrală şi de Sud-Est în condiţiile globalizării
Conducători ştiinţifici – Natalia LOBANOV, dr.hab., conf.univ.


La 6 octombrie 2010, ora 1100, în şedinţa Seminarului Ştiinţific Specializat
„Managementul şi marketingul în economia contemporană”,
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.06. „Marketing; logistică”
a drd GRIGORAŞ Maria cu tema:
Marketingul societal ca parte componentă a responsabilităţii sociale corporative
Conducător ştiinţific – Grigore Belostecinc, dr.hab., prof.univ., m.c. al AŞM


Marţi, 21 septembrie 2010, la ora 1100, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
„Suportul analitico-informatic al societăţii”
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.4, aud. B-402,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.13 Metode economico-matematice,
elaborată de Melniciuc Natalia, cu tema:
Evaluarea impactului informatizării asupra dezvoltării activităţilor economice în Republica Moldova
conducător ştiinţific – Ion Bolun,dr.hab., prof. univ.


Miercuri, 26 mai 2010, la ora 10.00, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în activitatea antreprenorială),
elaborată de Zarişneac Natalia, cu tema:
Managementul costurilor materialelor de construcţii (în baza Zonei de Sud a Republicii Moldova)
conducător ştiinţific – Ion Sîrbu, dr.hab., prof. univ.


Miercuri, 26 mai 2010, la ora 1130, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în cooperaţia de consum),
elaborată de Şerban Natalia, cu tema:
Perfecţionarea infrastructurii şi eficientizarea funcţionării comerţului din cadrul cooperaţiei de consum
conducător ştiinţific – Larisa Şavga, dr.hab., prof. univ.


Marţi, 20 aprilie  2010, la ora 1100, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar”
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Căpriana, 50, blocul C, et.4, sala 413,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.10 Finanţe; Monedă; Credit,
elaborată de Ursu Veronica, cu tema:
Fundamentele monitorizării activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat
Conducător ştiinţific – Ciubotaru Maria, conf. cerc, dr.hab.


Miercuri, 14 aprilie  2010, la ora 1000, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
„Managementul şi marketingul în economia contemporană”
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor habilitat în economie
la specialitatea 08.00.05 Economie şi Management (în agrucultură),
elaborată de Catan Petru, cu tema:
Managementul sporirii eficienţei economice a potenţialului de producţie în sectorul agrar  (în baza materialelor unităţilor agricole  din Republica Moldova)
Consultant ştiinţific – Cotelnic Ala,dr.hab., prof. univ.


Luni, 29 Martie  2010, la ora 1500, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil
Probleme teoretico-metodologice şi doctrinale ale ştiinţei economice fundamentale”,
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, et.7, sala 701,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 08.00.01.Economie politică; doctrine economice
elaborată de drd  IACHIM Alexandru, cu tema:
Extinderea sectorului privat în sfera socială
Conducător ştiinţific – Cojuhari Andrei, dr.hab., prof.univ., U.T.M.Start | Facultati si Subdiviziuni | @ase.md | lib.ase.md | forum | Informatii de contact

© Academia de Studii Economice din Republica Moldova 2005.
Concept si design: Axente Viktor. E-mail: viktor@ase.md
Vizitatori unici: Vizitatori unici
Total vizite: Total vizite