Cautare site
www.ase.md Start | Facultati si Subdiviziuni | Parteneri | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact ro | en

Dispoziţii generale | Desfăşurarea examenului | Activitatea comisiei | Dispoziţii finale | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3

REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă
în instituţiile de învăţământ superior universitar
(cu modificări şi completări ulterioare)

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. În instituţiile de învăţământ universitar din Republica Moldova studiile se încheie cu susţinerea examenului de licenţă.
Examenul de licenţă include:

  • o probă orală sau scrisă (la decizia Consiliului facultăţii) la o disciplină de profil (fundamentală);
  • o probă orală sau scrisă (la decizia Consiliului facultăţii) la o disciplină de specialitate. În domeniul artelor proba de specialitate poate fi considerată montarea unui spectacol într-un teatru  profesionist sau montarea unui spectacol televizat, dirijarea unui concert public etc.;
  • susţinerea unui proiect (lucrare) de diplomă. În domeniul artelor proiectul (lucrarea) de diplomă poate fi un specacol, un rol, un concert, un tablou, un proiect de ceramică utilitară sau decorativă, un proiect de amenajare a interiorului, un ansamblu de design vestimentar, lucrări de grafică de şevalet sau de grafică sofisticată, un ansamblu de sinteză a artelor (arhitectură, scultură, pictură murală).

1.2.       Conducătorii proiectului (tezei) de licenţă sunt confirmaţi de catedre. Conducători ai proiectelor (tezei) de licenţă pot fi numiţi profesorii universitari, conferenţiarii universitari şi lectorii superiori ai catedrelor de specialitate, cercetătorii ştiinţifici de înaltă calificare ai instituţiilor de cercetare-proiectare, precum şi specialişti practicieni din economia naţională.

1.3.       Pentru susţinerea examenului de licenţă în instituţiile de învăţământ universitar se constituie Comisia pentru examenul de licenţă.

1.4.      Disciplinele la care urmează să fie susţinut examenul de licenţă şi termenele de susţinere sunt stabilite în planul de învăţământ al instituţiilor respective.
În cazuri excepţionale, cu acordul Ministerului Învăţământului şi al ministerelor (departamentelor) de resort, se admit unele modificări privind disciplinele şi termenele de susţinere a examenului de licenţa. Despre orice modificare a termenului sau disciplinelor pentru examenul de licenţă, studenţii sunt anunţaţi cel târziu cu 6 luni înainte de începerea examenului de licenţă.

1.5.       La examenul de licenţă se admit studenţii care au realizat integral planul şi programele de învăţământ. Listele studenţilor admişi la examenul de licenţă, întocmite de decanii facultăţilor şi aprobate prin ordinul rectorului instituţiei de învăţământ cu o lună înainte de începerea examenului de licenţă, sunt prezentate Comisiei pentru examenul de licenţă.

1.6.     Studenţii susţin examenul de licenţă în instituţia de învăţământ în care au urmat studiile în ultimul an. In cazuri excepţionale, prin ordinul ministerului învăţământului sau al ministerului (departamentului) de resort, studenţii pot susţine examenul de licenţă în alte instituţii de învăţământ sau la întreprinderea în care a fost elaborat proiectul (teza) de licenţă.

1.7.    Pentru instituţiile de învăţământ universitar care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie în domeniul învăţământului, dar care nu sunt acreditate în modul prevăzut de lege, Ministerul învăţământului va numi o instituţie de învăţământ acreditată, cu profil înrudit, care va fi responsabilă de formarea Comisiei ce va organiza susţinerea examenului de licenţă în instituţia dată.
Componenţa Comisiei pentru examenul de licenţă va fi coordonată cu Ministerul Învăţământului.

1.8. Persoanele care studiază paralel la două specialişti, sunt obligate să susţină toate probele prevăzute de planul de învăţământ pentru examenul de licenţă la ambele specialităţi (cu excepţia disciplinelor ce se dublează).

1.9. Învăţământul superior medical se încheie cu susţinerea examenului de absolvire şi cu eliberarea diplomei de specialist. Diploma de licenţă se eliberează după absolvirea ciclului de rezidenţiat.


Start | Facultati si Subdiviziuni | @ase.md | lib.ase.md | forum | Informatii de contact

© Academia de Studii Economice din Republica Moldova 2005.
Concept si design: Axente Viktor. E-mail: viktor@ase.md
Vizitatori unici: Vizitatori unici
Total vizite: Total vizite