Cautare site
www.ase.md Start | Facultati si Subdiviziuni | Parteneri | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact ro | en

Componenţa nominală a Senatului ASEM
la 02.07.2013

Nr. Numele, prenumele Funcţia deţinută
În virtutea funcţiilor
1 Belostecinic Grigore Rector ASEM, dr.hab., prof.univ., academician
2 Cotelnic Ala Prim - prorector cu activitate didactică, dr.hab, prof.univ.
3 Guţu Corneliu Prorector cu activitate ştiinţifică şi Relaţii Externe, dr.,conf.univ.
4 Mişova Tatiana Prorector p/u învăţământ cu frecv. redusă şi form.continuă, prof univ., dr.
5 Grosu Vladimir Prorector în probleme de administrare şi gospodărire,dr.,lector .sup.
6 Vaculovschi Dorin Decan fac.”Economie Generală şi Drept”, conf.univ., dr.
7 Godonoagă Anatol Decan fac.”Cibern., Statist. şi Inform.Economică”, dr, conf.univ.
8 Cobzari Ludmila Decan fac.”Finanţe”, dr. hab., prof. univ.
9 Solcan Angela Decan fac.„Business şi Administrarea Afacerilor”, conf. univ., dr.
10 Moldovanu Dumitru Decan fac.”Relaţii Economice Internaţionale”, prof.univ.,dr.hab.,m.c.AȘM
11 Paladi Valentina Decan fac.”Contabilitate”, conf. univ., dr.
12 Pleșca Lidia Director CNC, grad didactic superior
13 Palade Gabriel Director Col. Financiar – Bancar,dr. în econ.
14 Ghinculov Silvia Director Biblioteca Ştiinţifică ASEM, dr.,conf. univ.
15 Covalenco Ion Şef Departament de Informatică.
16 Paic Mihai Preş.comitetului sindic.al salariaţilor.
17 Șendrea Inga Preş.comitetului sindic.al studenţilor .
18 Guţu Nadejda Şef serv.”Planif. econ. şi Finanţe”.
19 Berghe Eugenia Şef serv.”Contabilitate”.
20 Baciu Serghei Şef ”Dep.Stud,Dezv. Curric.și Manag..al Cali.”,dr.,con.univ
Corpul didactico-ştiinţific
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
21 Țurcanu Gheorghe Şef catedră ”Management”, dr., conf.univ.
22 Turcov Elena Şef catedră „Turism şi servicii hoteliere”, dr.hab., prof univ.
23 Cernavca Mihail Şef catedră „Merce., Comerţ și Alim.Publică” , dr.,conf. univ.
24 Scutelnic Vasile Şef catedră „Educaţie fizică şi sport”, conf.univ.
25 Savciuc Oxana Şef catedră „Marketing şi Logistică”, dr.,conf.univ.,
Facultatea „Economie Generală şi Drept”
26 Bîrcă Alic Şef catedră „Management social”, dr.,conf. univ.
27 Borcoman Raisa Şef catedră „Comunicare Economică și Didactică”, dr., conf. univ.
28 Donos Evlampie  Șef catatedră „Drept privat”, dr ., conf. univ.
29 Tomşa Aurelia Şef catedră „Teorie şi Politici Economice”, dr.,conf. univ.,
30 Armeanic Alexandru Şef catedră „Drept Public”, dr ., conf. univ.
Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”
31 Chistruga Boris Şef catedră „Relaţii Economice Internaţionale”, dr .hab., prof.univ.
32 Matei Constantin Şef c-dră „Gîndire Econom., Demografie şi Geoeconomie”, dr.hab.,prof. univ.,
33 Moldovanu Gheorghe Şef catedră „Limbi moderne de Afaceri”, dr.hab.,conf. Univ.
34 Lobanov Natalia Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”,dr.hab., conf.univ.
35 Dragancea Svetlana Catedra „Limbi moderne de Afaceri”, dr ., conf.univ.
Facultatea „Finanţe”
36 Stratulat Oleg Şef catedră ” Bănci şi Activitate Bancară”, dr. ,conf.univ.
37 Rusu Djulieta Şef catedră „Limbi moderne aplicate”, dr., conf.univ.,
38 Botnari Nadejda Şef catedră „Finanţe şi Asigurări”, dr., conf.univ.,
39 Hâncu Rodica Şef catedră „ Investiţii şi Pieţe de Capital”, dr.hab., prof.univ.
Facultatea „Contabilitate”
40 Grigoroi Lilia Şef catedră „Contabilitate”, dr., conf. univ.,
41 Balanuţă Vladimir  Catedra „Analiza activităţii econ.-financ.”dr., conf.univ.
42 Bajerean Eudochia  Catedra ”Contabilitate şi audit”, dr., conf.univ.,
43 Ţurcanu Viorel Catedra ”Contabilitate şi audit”, prof. univ.,dr. hab.
44 Graur Anatol Catedra „Contabilitate şi audit.”, dr., conf. univ.
Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”
45 Pârţachi Ion Şef catedră „Statistică, Previziune Economică”, dr., prof.univ.
46 Gâdilica Tudor Catedră „Tehnologii Informaționale”, dr., conf. univ.,
47 Bunu Ion Şef catedră „Matematică”, dr. hab., prof. univ.,.
48 Costaş Ilie Şef catedră”Cibernetică şi Inform.Economică”, dr.hab., prof.univ.,
49 Berzan Ştefan catedra”Cib.şi Inform.Economică”, dr., conf. univ
Școala Doctorală
50 Feuraș Eugenia Director al Școlii Doctorale, dr. hab., prof.univ.
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business
51 Casian Angela Director al Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business, dr., conf.univ.
Studenţi, doctoranzi
52 Țîmbaliuc Natalia Școala doctorală
53 Cerescu Nicolai Student BAA, MKL - 106
54 Pavalachi Ana Student BAA, gr. BA- 107
55 Rusu Adriana Student CON, gr. CON- 106
56 Savva Natalia Student CON, gr. CON - 108
57 Iordăchescu Mihaela Student Cib.Statist.Inf.Econ., gr. CIB - 103
58 Bocancea Vasile Student CIB, gr. CIB-103
59 Revencu Petru Student EGD, gr. EG-102
60 Migalatiev Maricica Student REI, gr. EMREI-101
61 Bujnița Ecaterina Student REI, gr. EMREI-111
62 Lupan Radu Student FIN,gr. FB-11G
63 Artin Radu Student FIN, gr. FB -108
64 Lupușor Alexandru Student la Școala Masterală de Excelență în Economie și Business, gr. AB - 112M
65 Gorcea Diana Studentă la Școala Masterală de Excelență în Economie și Business, gr. FPF -111M
66 Nicorici Mihaela Student la Școala Masterală de Excelență în Economie și Business,gr.D-101, EGD

Start | Facultati si Subdiviziuni | @ase.md | lib.ase.md | forum | Informatii de contact

© Academia de Studii Economice din Republica Moldova 2005.
Concept si design: Axente Viktor. E-mail: viktor@ase.md
Vizitatori unici: Vizitatori unici
Total vizite: Total vizite