Cautare site
www.ase.md Start | Facultati si Subdiviziuni | Parteneri | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact ro | en

Serviciul Studii si Evidenta Studentilor

Serviciul studii şi evidenţa studenţilor este o subdiviziune de bază a ASEM, principalul nucleu în organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv şi educativ. La 1 octombrie 1991 a început activitatea ASEM cu un efectiv de studenţi de 3813. În prezent la Ciclul I, licenţă îşi fac studiile – 11 323 studenţi (inclusiv învăţământ cu frecvenţă la zi - 8331; învăţământ cu frecvenţă redusă - 2992), repartizaţi în 363 grupe academice (învăţământ cu frecvenţă la zi - 306; învăţământ cu frecvenţă redusă - 57).

La Ciclul II, masterat, Bologna îşi fac studii – 2267 masteranzi, repartizaţi în 67 grupe academice.

Dinamica efectivului studenţesc al A.S.E.M.
Învăţământul cu frecvenţă la zi, învăţământul cu frecvenţă redusă

De la înfiinţare şi până în prezent au absolvit ASEM – 34 691 absolvenţi (19 promoţii).

Dinamica absolvenţilor A.S.E.M.
Învăţământul cu frecvenţă la zi, învăţământul cu frecvenţă redusă

Activitatea didactică în cadrul ASEM, la ciclul I, licenţă, este organizată la 6 facultăţi:

Facultatea

Numărul de studenţi

Învăţământ cu frecvenţă la zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

1 Business şi Administrarea Afacerilor 3555 1388
2 Finanţe 1832 498
3 Contabilitate 1184 889
4 Economie Generală şi Drept 866 187
5 Relaţii Economice Internaţionale 459
6 Cibernetică, Statistică şi Informatică economică 435 30
TOTAL 8331 2992

Activitatea didactică în cadrul ASEM, la ciclul II, Masterat este organizată la specializările după cum urmează:

Bologna

 

Program de Masterat

Numărul de
masteranzi
Învăţământ cu frecvenţă la zi
1 Administrarea Afacerilor 372
2 Business Internaţional 63
3 Managementul Resurselor Umane 40
4 Managementul Marketingului 161
5 Reclama şi Relaţii cu Publicul 76
6 Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului 58
7 Gestiunea hotelieră 18
8 Comerţ şi expertiza mărfurilor în activ. namală 24
9 Demografia şi Economia Populaţiei 38
10 Drept Economic 120
11 Drept Financiar - Fiscal 77
12 Comerţ Internaţional 34
13 Integrare Economică Europeană şi politici de vecinătate 38
14 Economie Internaţională şi Integrare Europeană 15
15 Administrare Bancară 238
16 Investiţii şi Pieţe de Capital 29
17 Finanţe Corporative; Asigurări 232
18 Finanţe Publice şi Fiscalitate 123
19 Contabilitate şi Audit 266
20 Audit Financiar 35
21 Analiza Statistică în Economie şi Business 34
22 Management Informaţional 73
  TOTAL 2123

PreBologna

 

Program de Masterat

Numărul de
masteranzi
Învăţământ cu frecvenţă la zi
1 Administrarea Afacerilor (econ.) 14
2 Administrarea Afacerilor (neecon.) 62
3 Administrare Financiar-Bancară 42
4 Contabilitate şi Audit 26
  TOTAL 144

Actualmente în serviciul studii activează 12 colaboratori cu înaltă ţinută profesională şi morală. Dirijează activitatea serviciului Prim-prorector cu activitate didactică, profesor universitar, doctor habilitat Ala Cotelnic şi prorectorul pentru învăţământul cu frecvenţă redusă şi formare continuă, profesor universitar Tatiana Mişova.

Serviciul studii şi evidenţa studenţilor are următoarele competenţe:

 • Coordonarea activităţilor de elaborare şi perfecţionare a planurilor de învăţământ pentru ciclul I, licenţă şi ciclul II, Masterat;
 • Organizarea şi coordonarea activităţilor pentru planificarea şi repartizarea volumului sarcinii didactice;
 • Elaborarea graficului procesului de studii ciclul I, licenţă (învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă), ciclul II, Masterat;
 • Întocmirea orarului pentru examenele de licenţă;
 • Pregătirea documentaţiei pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă, completarea şi eliberarea diplomelor de absolvire, programelor analitice şi suplimentelor la diplomă (în limba română şi engleză);
 • Elaborarea orarului pentru ciclul II, Masterat, Bologna
 • Stabilirea orarului pe facultăţi, asigurarea respectării lui, distribuirea raţională a fondului de auditorii;
 • Evidenţa şi verificarea contingentului de studenţi: exmatriculări, transferuri, concedii academice, studii în paralel, revizuirea grupelor academice, promovarea studenţilor de la an la an;
 • Întocmirea dărilor de seamă generale statistice (4-IS); dărilor de seamă despre mişcarea anuală, simestrială a contingentului de studenţi;
 • Administrarea bazei de date, care asigură obţinerea informaţiei despre studenţi, pe facultăţi şi ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă);
 • Examinarea rezultatelor sesiunilor (pe facultăţi, specialităţi, domenii de formare profesională, ani de studii şi forme de învăţământ);
 • Exploatarea sistemului informatic ”Licenţă” la ciclul I, licenţă şi „Master” la ciclul II, Masterat în perioada admiterii;
 • Evidenţa şi eliberarea poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru studenţii ciclul I, licenţă, ciclul II, Masterat;
 • Evidenţa militară a studenţilor;
 • Evidenţa dosarelor studenţeşti, eliberarea situaţiei academice, eliberarea actelor.

Informaţii de contact:
Serviciul Studii şi Evidenţa Studenţilor
str. Bănulescu Bodoni, 61, bloc A, et.3, birou 302, 303;
Şef Serviciu Valentina Ciaicovschi
Tel.: 402706, 402806, 402784, 402925

Prezentare Generala
Scurt Istoric
Procesul Educational
Serviciul Studii si Evidenta Studentilor
Structura Organizatorica a ASEM

Start | Facultati si Subdiviziuni | @ase.md | lib.ase.md | forum | Informatii de contact

© Academia de Studii Economice din Republica Moldova 2005.
Concept si design: Axente Viktor. E-mail: viktor@ase.md
Vizitatori unici: Vizitatori unici
Total vizite: Total vizite