Start | Subdiviziuni | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact
       Informatie pentru Studenţi si Profesori
Suntem contra:
  • Corupţiei
  • Plagiatului
  • Copierii
  • Hărţuirii
  • Vandalismului

Această pagină este creată pentru primirea reclamaţiilor referitor la încălcarea Codului de Etica. Vă rugăm să fiţi maxim de obiectivi şi corecţi la formularea mesajului. Reclamaţiile vor fi studiate, controlate şi în scurt timp Dvs. veţi primi raspuns. În caz ca adresa e-mail nu este indicata corect reclamaţia se anulează!

Reclamaţia conţine date privitoare la derularea evenimentelor relevante (dată, loc, eventuali martori), numele şi relaţia cu universitatea a persoanei/persoanelor reclamate. Dacă există martori,se vor preciza numele acestora, şi în măsura în care este posibil, date de contact, calitatea acestora în ASEM (studenţi, cadre didactice, personal secretarial şi de administraţie, colaboratori etc.).

Varianta Off-Line a reclamatiei in format *.doc o accesaţi aici. Reclamatia completată o prezentaţi în blocul B et.1 biroul 104.

RECLAMATIE

Nume:
Prenume:

 

Relaţia cu  ASEM:

Student/ă (forma de învăţământ)
Personal administrativ:
Colaborator:
Altele:

 

Datele de contact:

Adresa:
Telefon:
Email:

 

Declar următoarele ...

Start   Integritatea   Codul de etică   Comisia de Eticetică   Reclamatii   Glosar
Proiectul “Promovarea Integrităţii Academice la Academia de Studii Economice”
Proiect realizat cu suportul financiar al Ambasadei SUA  în cadrul
Programului de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice.
Centrul Moldo-American pentru Iniţiativă Privată (MACIP)
Concept si Design Fauras Calin
Suntem bucuroşi sa intilnim al 19077 vizitator
Perioada lansarii variantei electronice — noiembrie 2006.