Cautare site
www.ase.md Start | Facultati si Subdiviziuni | Parteneri | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact ro | en
ASE.md / Noutati:
26-27 septembrie 2014 Conferinţă Ştiinţifică Internaţională


Academia de Studii Economice a Moldovei
A C A D E M I A R O M Â N Ă
Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C.Kiriţescu"

organizează în perioada 26-27 septembrie 2014 Conferinţă Ştiinţifică Internaţională

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii

Secţiunile Conferinţei:

 • SECŢIUNEA I. BUSINESS ŞI ADMINISTRARE
 • SECŢIUNEA II. ECONOMIE FUNDAMENTALĂ ŞI APLICATĂ
 • SECŢIA III. FINANŢE, CONTABILITATE ŞI ANALIZĂ FINANCIARĂ
 • SECŢIA IV. INTEGRAREA EUROPEANĂ ŞI POLITICI SOCIALE
 • SECŢIA V. INFORMATICĂ ŞI CIBERNETICĂ ECONOMICĂ
 • SECŢIUNEA VI: PROGRAMUL JEAN MONNET:Dezvoltarea regională inovativă-rolul START-UP-urilor şi IMM-lor

Informaţii generale

 • Limbile oficiale de lucru - româna, engleza, franceza, rusa.
 • În programul Conferinţei vor fi incluse comunicările participanţilor de la ASEM şi ale celor invitaţi oficial atât de la instituţiile din Moldova, precum şi din străinătate.
 • Va fi editată o culegere de articole selective ale Conferinţei.
 • Cerinţe de tehnoredactare: Articolele se vor perfecta conform cerinţelor CNAA. (Vezi cerinţe generale)

Termene organizatorice

 • Formular de participare
 • Participanţii prezintă până la 8 septembrie 2014 titlurile comunicărilor, prenumele şi numele complet al autorului, instituţia.
 • Prezentarea articolelor pentru publicare se va face personal, în termen de maximum 20 zile după terminarea lucrărilor pe secţiuni şi numai cele prezentate în cadrul conferinţei.
 • Nu se încasează taxa de participare.
 • Organizatorii vor suporta cheltuielile pentru cazare şi hrană doar pentru persoanele invitate oficial.
 • Cheltuielile de călătorie sunt suportate de către participanţi.

Informaţii suplimentare: tel.: (+373 22) 402-993; e-mail: stiinta@ase.md
Persoana de contact: şef-serviciu "Ştiinţa" Eugeniu Gârlă<< Back

Start | Facultati si Subdiviziuni | @ase.md | lib.ase.md | forum | Informatii de contact

© Academia de Studii Economice din Republica Moldova 2005.
Concept si design: Axente Viktor. E-mail: viktor@ase.md
Vizitatori unici: Vizitatori unici
Total vizite: Total vizite
promobile.md