Cautare site
www.ase.md Start | Facultati si Subdiviziuni | Parteneri | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact ro | en
Facultatea Contabilitate

Capriana 50
etajul 2 Blocul C
biroul 217
tel: 402-755
Echipa decanatului
Decan: Valentina Paladi
Prodecan: Natalia Zlatina
Prodecan: Liliana Lazari
Prodecan: Viorica Zaporojan
Metodist superior: Nadejda Muştuc;
Metodist superior: Larisa Buzuleac;
Dispecer superior: Eugenia Cioară
Dispecer: Tamara Doroşenco.
Decanul facultatii:
Valentina Paladi

Facultatea „Contabilitate” a fost fondată în 1991, odată cu crearea ASEM, având la bază o istorie vastă în cadrul învăţământului economic superior din republică.

Facultatea „Contabilitate” se bucură de o mare popularitate. Acest succes se datorează, în primul rând, prestigiului profesiei şi, rolului contabilului în societate, precum şi pregătirii de performanţă a specialiştilor la facultate.

În cadrul facultăţii, activitatea profesoral-didactică este desfăşurată de 3 catedre: Contabilitate şi Audit, Analiza Activităţii Economico-financiare şi Contabilitate.

Profesorii catedrelor sunt cunoscuţi în toată ţara nu numai în calitate de cadre didactice calificate, ci şi ca profesionişti experimentaţi în domeniile contabilităţii, auditului şi analizei economice. De asemenea, cadrele didactice ale facultăţii în permanenţă colaborează pe plan ştiinţific cu alte facultăţi de profil economic din ţară şi de peste hotare, ceea ce justifică alinierea continuă a activităţii catedrelor didactice la cerinţele internaţionale.

Datorită alinierii ASEM-lui la procesul Bologna, implicit şi a facultăţii noastre, începând cu anul universitar 2005-2006, programul se desfăşoară după următoarea structură:

  • ciclul I – licenţă, cu durata de 3 ani, ce corespunde unui număr de 180 de credite transferabile;
  • ciclul II – masterat, cu durata de 2 ani, cea ce corespunde unui număr de 120 de credite transferabile.

Facultatea „Contabilitate” îşi pregăteşte studenţii dintr-o multiplă perspectivă profesională. O atenţie deosebită se acordă studierii programelor informaţionale în contabilitate, cea ce permite ca absolvenţii să fie pregătiţi pentru munca practică la întreprinderi.

De asemenea, în cadrul disciplinelor de profil, ţinute la facultate se utilizează diverse materiale metodico-didactice şi ilustrative, cât şi documente contabile, cum ar fi: documente primare, registre contabile, rapoarte financiare.
La absolvirea facultăţii „Contabilitate” studenţii vor obţine:

  • cunoştinţe profunde teoretice şi practice în domeniul contabilităţii ce pot fi valorificate la diferite întreprinderi din economia naţională, organizaţii internaţionale, companii de audit, instituţii publice etc.;
  • deprinderi de aplicare a cunoştinţelor în programe informaţionale contabile şi de asigurare a calităţii informaţiei obţinute;
  • abilităţi de analiză aprofundată a situaţiei financiare a întreprinderilor şi de prezentare a soluţiilor de îmbunătăţire a acesteia;
  • posibilitatea obţinerii certificatului de auditor, în urma susţinerii unor examene speciale în cadrul Ministerului Finanţelor;
  • capacităţi de gestionare eficientă a resurselor economice, evaluării patrimoniului întreprinderii etc.

Facultatea „Contabilitate” îşi asumă misiunea de  pregătire continuă a specialiştilor de înaltă calificare cu abilităţi şi competenţe valoroase pentru sistemul contabil şi economia naţională a ţării, capabile să satisfacă atât necesităţile beneficiarilor cât şi să se integreze în comunitatea europeană şi internaţională.

Navigare facultati
Business si Administrarea Afacerilor
Economie Generala si Drept
Cibernetica si Informatica Economica
Relatii Economice Internationale
Contabilitate
Finante

Start | Facultati si Subdiviziuni | @ase.md | lib.ase.md | forum | Informatii de contact

© Academia de Studii Economice din Republica Moldova 2005.
Concept si design: Axente Viktor. E-mail: viktor@ase.md
Vizitatori unici: Vizitatori unici
Total vizite: Total vizite