Cautare site
www.ase.md Start | Facultati si Subdiviziuni | Parteneri | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact ro | en
Facultatea Relatii Economice Internationale

Banulescu-Bodoni 59
etajul 7 Blocul B
biroul 711
tel: 402-777

www.rei.ase.md
Echipa decanatului
Decan: Dumitru Moldovan
Prodecan: Elina Benea-Popuşoi
Metodist: Emilia Antonov


Decanul facultatii:
Dumitru Moldovan

doctor habilitat,
profesor universitar
membru corespondent al AŞM

Bulletin de la Filiere Francophone de Relations Economiques Internationales - Francophone, Nr. 17, Mars 2013

Bulletin de la Filiere Francophone de Relations Economiques Internationales - Francophone, Nr. 16, Mars 2012

Bulletin de la Filiere Francophone de Relations Economiques Internationales - Anniversaire: L'Academie d'Etudes Economiques de Moldavies a 20 ans - Nr.15, Septembre 2011

Informative bulletin of the International Economic Relation English Departament The Academy Of Economic Studies of Moldova - Nr.3

Informative bulletin of the International Economic Relation English Departament The Academy Of Economic Studies of Moldova - Nr.2

Informative bulletin of the International Economic Relation English Departament The Academy Of Economic Studies of Moldova
"Facultatea urmăreşte atât scopul de a transmite viitorilor specialişti în REI un anumit volum de cunoştinţe, cât şi cel de a educa personalităţi creative şi curajoase, care ştiu cum să devină influente, bogate şi de folos ţării."

Facultatea REI a ASEM este prima facultate din Republica Moldova, care a început să pregătească specialişti în domeniul relaţiilor economice internaţionale, acumulând în această privinţă cea mai bogată experienţă.

OBIECTIVELE FACULTĂŢII

 • Pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul relaţiilor economice internaţionale la Ciclul I (Licenţă) şi Ciclul II (Masterat);
 • Studierea aprofundată a două limbi moderne de afaceri;
 • Pregătirea cadrelor ştiinţifice şi didactice prin doctorat şi postdoctorat.

În prezent, la specialitatea REI la Ciclul I mai mult de 80% din cursuri se predau în limba engleză sau franceză. Absolvenţii Ciclului I la specialitatea Economie mondială şi Relaţii economice internaţionale, obţin o diplomă de licenţiat în economie, precum şi un certificat de interpret în engleză sau franceză.

Studenţii filierei franceze obţin la dorinţă şi Diploma de licenţă a Universităţii din Orléans (Franţa). Ei au posibilitatea să devină titulari şi ai Diplomei Camerei de Comerţ şi Industrie din Paris.

STUDENŢII ŞI CORPUL PROFESORAL


Studenţii REI - Câştigătorii Cupei ASEM la TVC 2011

Studenţi facultăţii sunt divizaţi în două filiere, conform limbii de predare: engleză şi franceză.

Ei editează două buletine informative: în limba franceză - "REI - Francophone" şi în limba engleză - "REI - Action" şi anual organizează « Festivalul vedetelor REI ».

În anul 2009 studenţii facultăţii au câştigat titlurile de „Cel mai bun student ASEM”, „Miss ASEM”, iar în anii 2009-2011 şi Cupa ASEM la TVC.

Corpul profesoral se compune din:

 • Cadre didactice de la catedrele ASEM;
 • Profesori invitaţi din Franţa, România, Germania, SUA, Marea Britanie, Rusia, Polonia, Italia etc.

În anii 1996-2011 la facultate au ţinut cursuri circa 90 de profesori din străinătate.


Membrii Consiliului Facultăţii

COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ

Începând cu 1996, în cadrul facultăţii, fun­cţionează prima filieră francofonă, deschisă în Republica Moldova, filieră care beneficiază de sprijinul multilateral din partea Agenţiei Universitare Francofone. Acest program prevede finanţarea stagiilor profesorilor şi a studenţilor facultăţii în universităţile occidentale, precum şi invitarea profesorilor străini.

Facultatea REI a semnat acorduri de cooperare cu Facultatea de Economie a Universităţii "Pierre Mendès-France" din Grenoble (Franţa); Facultatea de Ştiinţe Economice şi Sociale a Universităţii Tehnice din Braunschweig (Germania);  Facultatea de Rela­ţii Economice Internaţionale şi Facultatea de Studii Economice în limbi străine de la ASE Bucureşti; alte universităţi din Franţa, Polonia, Belarus, Lituania, Estonia.


La înmânarea diplomelor de licenţă ale Universităţii din Orléans studenţilor facultăţii REI, a. 2010
(De la stânga la dreapta: D. Moldovan, decanul REI; L. Bujor, Ministrul Educaţiei;
G. Belostecinic,
rectorul ASEM; J.-P. Matière, profesor Universitatea din Orléans)

Facultatea pregăteşte cadre la următoarele specialităţi şi specializări:

 • Ciclul I ( licenţă, 3 ani):
  • Economie mondială şi Relaţii economice internaţionale
 • Ciclul II ( masterat, 2 ani):
  • Comerţ exterior şi activitate vamală;
  • Integrare europeană şi politici de vecinătate;
  • Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie economică;
  • Comerţ internaţional;
  • Economie internaţională şi integrare europeană;
  • Demografie şi economia populaţiei.
Facultatea REI este o adevărată comunitate de oameni extraordinari, dedicaţi şi profesionişti, cu o atmosferă unică de creativitate şi inspiraţie ce îi reuneşte pe studenţi, profesori şi administraţia facultăţii. În plus, orientarea internaţională şi predarea în limbi străine oferă o multitudine de oportunităţi pentru colaborare, deplasare, creştere personală şi profesională. Nici nu-mi imaginez că aş putea studia la o altă facultate decât REI!
Elena Terzi,
„Cel mai bun student ASEM”, 2009

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Decanatul facultăţii REI:

Decan: Dumitru Moldovan
Profesor universitar,doctor habilitat, membru corespondent al AŞM
e-mail: dumold@ase.md
tel./fax: 24 00 05
Prodecan: Elina Benea-Popuşoi
Conferenţiar universitar, doctor
tel: 40 28 77
Metodist: Emilia Antonov
tel. 40 27 77

Catedrele Facultăţii REI: În cadrul facultăţii activează 3 catedre:

„Relaţii Economice Internaţionale”
Şef catedră: Boris Chistruga
Profesor universitar, doctor habilitat
tel: 40 27 82
„Gândire economică, demografie şi geoeconomie”
Şef catedră: Constantin Matei
Profesor universitar, doctor habilitat
tel: 40 28 35
„Limbi moderne de afaceri”
Şef catedră: Gheorghe Moldovanu
Profesor universitar, doctor habilitat
tel: 40 29 44

Adresa facultăţii:
Chişinău, MD – 2005,
str. Bănulescu–Bodoni, 59
Bloc B, et. 7, biroul 705 – decanatul REI
www.rei.ase.md

Navigare facultati
Business si Administrarea Afacerilor
Economie Generala si Drept
Cibernetica si Informatica Economica
Relatii Economice Internationale
Contabilitate
Finante

Start | Facultati si Subdiviziuni | @ase.md | lib.ase.md | forum | Informatii de contact

© Academia de Studii Economice din Republica Moldova 2005.
Concept si design: Axente Viktor. E-mail: viktor@ase.md
Vizitatori unici: Vizitatori unici
Total vizite: Total vizite