Cautare site
www.ase.md Start | Facultati si Subdiviziuni | Parteneri | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact ro | en

2008

2007

2006


C U P R I N S
DREPT

Sancţiunile economice pentru utilizarea ilicită şi excesivă a resurselor funciare, subsolului şi apelor în Republica Moldova
Constantin Matei, Petru Bacal, ASEM

Problema criminalilor în serie
Mădălina-Elena Mihăilescu, Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi

Sancţiunile economice pentru utilizarea ilicită şi supranormativă a resurselor biologice din Republica Moldova
Petru Bacal, ASEM
ECONOMIE

Puterea şi eficienţa acesteia în perioada transformărilor sistemice
Olga Sorocean, Alexandru Ceaicovschi, ASEM

Investiţiile în economia autohtonă şi modelul investiţional autohton
Rodica Hîncu,Ivan Luchian, Ana Suhovici, ASEM

Datoria externă - soluţie de ajustare a disponibilităţilor financiare interne
Mihaela Neculiţă, Daniela-Ancuţa şarpe, Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi

Globalizarea prin regionalizare - fenomen al lumii contemporane
Costel Nistor, Rozalia Nistor, Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi

Probleme teoretice şi metodologice ale analizei statistice a fenomenelor economice şi sociale în profil regional
Elena-Maria Biji, Eugenia Lilea, Mihaela Vătui, ASE Bucureşti;
Ion Pârţachi, ASEM

Investiţiile străine directe - factor important al globalizării
Marina Socolovschi, ASEM

Cercetarea în relaţii publice - element esenţial în reuşita comunicării unei organizaţii
Nicoleta Cristache, Irina Susanu, Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi

Principiile managementului public
Ion Paladi, ASEM

Serii de date statistice folosite în caracterizarea sistemului public de sănătate
Andrei Tudorel, ASE Bucureşti,
Ion Pârţachi, ASEM

Avantaje şi mecanisme de arbitraj pe piaţa financiară
Ivan Luchian, Tatiana Iow, ASEM

Aspectele metodologice de alegere a priorităţilor structural-ramurale
Tatiana Pîşkina, ASEM

Modul de recunoaştere şi evidenţa analitică a consumurilor aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare-experimentare
Rodica Cuşmăunsă, ASEM

Filantropie şi sponsorizare: contabilitate şi sponsorizare
Anatol Graur, Svetlana Mihaila, ASEM

Sistemul bancar românesc - aliniat sau nu cerinţelor europene?
Mihaela Nicolau, Universitatea “Dunărea de Jos", Galaţi

Formularea coerentă a enunţului misiunii şi evaluarea acestuia în activitatea managerială
Maria Mancaş, ASEM

Accepţiuni ale neoregionalismului
Constantin Afanase, Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi

Perspectiva descentralizării fiscale în Republica Moldova
Oleg Stratulat, ASEM

Limite în cariera cadrelor de conducere
Victor Jumbei, ASEM
INFORMATICĂ

Fragmentarea verticală a bazei de date, utilizând algoritmii genetici
Vitalie Cotelea, ASEM

Procesarea Grid bazată pe modele economice
Alexandru-Dan Căpriţă, Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi

COLEGIUL DE REDACŢIE:
Dr. Silvia Ghinculov - redactor-şef (Chişinău)
Dr. Emilia Tănăsescu - redactor-şef (Galaţi)
Dr. Ion Pârţachi - redactor-şef adjunct (Chişinău)
Dr. Viorel Daghie - redactor-şef adjunct (Galaţi)
Dr. Alexandru Armeanic - membru (Chişinău)
Dr. Vitalie Cotelea - membru (Chişinău)
Dr. Dorin Vaculovschi - membru (Chişinău)
Dr. Eugenia Buşmachiu - membru (Chişinău)
Dr. Monica Susanu - membru (Galaţi)
Dr. Violeta Puşcaşu - membru (Galaţi)
Dr. Cristian Georgescu - membru (Galaţi)
Coordonatorul ediţiei
Prof. univ. dr. Vadim Cojocaru

ECHIPA REDACŢIONALĂ:
Redactor responsabil de ediţie - Galina Cotelea
Corector - Valentina Solovei
Operatori - Tatiana Boico, Natalia Ivanov
Redactor tehnic-designer - Vitalie Spînachi


ADRESA REDACŢIEI:
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 59, ASEM, bloc B, b.106,
Tel: (373-22)40-27-22, fax: (373-22)24-26-63
Cod: MD 2005, Chişinău, Republica Moldova
E-mail: dei@mail.md

Revista este acreditată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM
Certificat de înregistrare nr. 87 din 18 iulie 2000,
ISSN 1810-8725

Redacţia nu este responsabilă pentru conţinutul articolelor publicate

Start | Facultati si Subdiviziuni | @ase.md | lib.ase.md | forum | Informatii de contact

© Academia de Studii Economice din Republica Moldova 2005.
Concept si design: Axente Viktor. E-mail: viktor@ase.md
Vizitatori unici: Vizitatori unici
Total vizite: Total vizite