A.S.E.M. / Facultăţi şi subdiviziuni
Serviciul Relaţii Externe
Despre noi | Studenti internationali | Colaborare internationala | Parteneri | Evenimente | Galerie foto | Link-uri utile | Forum     
 
RomânăRomână | РусскийРусский | EnglishEnglish

Admitere 2018-2019

Studii oferite

Cursuri de pregătire preuniversitară
Ciclul I Licența
Ciclul II Masterat
Studii Postuniversitare Doctorat

Pentru admitere la studii la Academia de Studii Economice din Moldova a candidaților străini, este necesar de a fi expediate la adresaServiciului Relații Externe, ASEM,în format electronic,

Următoarele acte:

 1. Formularul de Aplicare la ASEM;
 2. Documentul de călătorie internațională, cu  termenul de valabilitate de cel puțin un an și jumătate;
 3. Copia actului de studii, în temeiul căruia se solicită admiterea la studii pentru forma respectivă de învățământ; pe act va fi aplicată apostila.
 4. Declarația de valoare asupra actului de studii, eliberată de către Ministerul Educației din țara în care cetățeanul străin a obținut actul de studii, ce va conține:
  • Confirmarea autenticității diplomei;
  • durata studiilor;
  • valoarea academica si profesionala a actului de studii;
  • descrierea sistemului de notare;
 5. Pentru admiterea la Ciclul III, Doctorat, pe lângă pachetul de acte menţionat, sunt necesare Curriculum Vitae şi Diploma de magistru cu anexa corespunzătoare; pe diplomă va fi  aplicată apostila.
 6. Certificat bancar cu privire la confirmarea mijloacelor financiare disponibile pentru perioada studiilor (certificatul va conține suma necesara pentru achitarea contractului de studii, legalizarea șederii pe teritoriul Republicii Moldova, asigurarea medicala, cazare si întreținere). Suma menționata în certificat trebuie sa fie minim de 2700 Euro. Certificatul bancar va indica suma  în euro sau în dolari (valabilitatea certificatului - 10 zile);
 7. Cazier judiciar eliberat de statul de reședința (valabilitatea - 3 luni);
 8. Certificat medical + Grupa sangvină;
 9. Certificat de naștere;
 10. Confirmarea achitării taxei de aplicare - 100 euro ( ulterior va fi dedusă din taxa de școlarizare, dar in caz de neutilizare a invitației la studii, suma nu se va rambursa);
 11. Pentru candidații minori: Declarația notarială de la ambii părinți, cu referire la permisiunea documentării candidatului pe teritoriul RM și copiile pașapoartelor ambilor părinți sau copia certificatului/certificatelor de deces.
REMARCĂ: Actele menționate vor fi traduse in una din limbile: romană, rusă, franceză, engleză (traducere autentificată notarial).

Termenul limita de prezentare a actelor pentru admitere la studii

 • Cursuri de pregătire preuniversitară, cu începere la 01 noiembrie - 1 septembrie;
 • Ciclul I (Licența) si Ciclul II (Masterat) – 1 august;
 • Studii postuniversitare (Doctorat) – 1 octombrie;

Procedura de admitere

 • Serviciul Relații Externe ASEM va obține de la Ministerul Educației al RM acceptul de admitere la studii pentru candidat;
 • In baza dreptului de admitere la studii, Serviciul Relații Externe ASEM va aplica documentele la Biroul Migrație si Azil al RM  pentru obținereainvitației la studii;
 • După primirea invitației expediate de către Serviciul Relații Externe, candidatul va depune actele necesare pentru perfectarea vizei la unul dinConsulatele RM în străinătate;
 • Candidatul va expedia copia vizei și copia biletului de călătorie dus-întors  la adresa Serviciului Relații Externe, în format electronic;
 • La sosirea în Republica Moldova, candidatul la studii va prezentaîn originaltoate actele expediate anterior în versiunea electronică;
IMPORTANT: este obligatoriupe cazierul judiciar (valabilitatea - 3  luni) și diplomă să fie aplicată apostila iar valabilitatea certificatului  bancar să nu depășească  10 zile.

Legalizarea șederii pe teritoriul RM a studenților sosiți la studii

 1. Studentul va prezenta Serviciului Relații Externe ASEM următoarele acte:
  • Cererea de formă stabilită (se completează în comun cu Serviciul Relații Externe);
  • Originalul şi copia documentului de călătorie internațională a următoarelor pagini:
   • principală (conține datele personale și poza);
   • ștampila de intrare (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat) şi viza de lungă şedere (pentru străinii care intră în bază de vize);      
  • Copia actului de studii, în temeiul căruia se solicită admiterea la studii pentru forma respectivă de învățământ; pe act va fi aplicată apostila.
  • Dovada spaţiului de locuit  (acordul proprietarului locuinţei întocmit la notar, contract de locaţiune / contract de vânzare-cumpărare (donaţie) a locuinţei sau ordin de repartiţie în căminul studenţesc);
  • Cazier judiciar din ţara de origine, legalizat/aplicată apostila;
  • Copia documentului cu mențiunea grupei sanguine;
  • Asigurarea medicală  pentru 1(un) an;
  • Certificatul bancar cu privire la confirmarea mijloacelor financiare disponibile pentru perioada studiilor (certificatul va conține suma necesara pentru achitarea contractului de studii, legalizarea șederii pe teritoriul Republicii Moldova, cazare si întreținere). Suma menționată în certificat trebuie sa fie nu mai mica de 2700 Euro. Certificatul bancar va indica suma în euro sau dolari (valabilitatea - 10 zile);
  • 6 foto color 3x4;
  REMARCĂ: Actele menționate vor fi traduse in una din limbile:romană, rusă, franceză, engleză(traducere autentificată notarial).
 2. Pentru obținereadreptului de ședere, studentul va achita  taxa de stat la „Banca de Economii” a RM (in baza bonului de plată eliberat de către Biroul Migrație si Azil) - 180 lei și 159 lei pentru urgentare, dacă este cazul.
 3. În baza dreptului de ședere, studentul va obține permisul de ședere http://www.registru.md/ir_ic/ pentru perioada studiilor.

Cazarea studenților străini

La solicitare, ASEM oferă locuri în căminul studenţesc. Plata lunară pentru un loc este cuprinsă între 10 si 20 euro, în dependenţă de ciclul de studii și numărul de locuri în odaie. Pe teritoriul campusului academic funcţionează cantină şi cafenea, în care studenţii pot servi masa la preţuri reduse.

Informaţii suplimentare, referitoare la procedura de admitere, invitare, documentare, modalitatea de prezentare a actelor, plata pentru studii  etc. puteţi obţine la următorul telefon de contactat:
(+373) 22 402 743 sau e-mail:aesminternational@gmail.com


Despre noi | Studenti internationali | Colaborare internationala | Evenimente | Galerie foto | Link-uri utile | Forum
MD-2005, Chisinau, Str. Mitropolitul Gavriil Banulescu-Bodoni, 59,
Oficiul 604, bloc B, Tel: + (373 22) 402-743, Fax: + (373 22) 221-968
E-mail: aesminternational@gmail.com
Realizare Victor Axente
Concept al stilului corporativ pentru catedrele A.S.E.M.
Perioada lansarii variantei electronice – aprilie 2010.