Admiterea
2014
 

Concurs la studii de doctorat

ADMITEREA

În ASEM studiile universitare de doctorat se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă. Durata ciclului de studii cu frecvenţă la zi este de 3 ani, cu frecvenţă redusă – 4 ani. Participanţii la aceste studii obţin calitatea de doctorand.

La concursul de admitere participă cetăţeni ai Republicii Moldova, deţinători ai diplomei de master sau de studii superioare (eliberate conform programelor pre-Bologna), cu media generală nu mai mică de 8,0 şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 9. Condiţiile de admitere pentru cetăţenii străini şi apatrizi sunt aceleaşi ca pentru cetăţenii Republicii Moldova. Recunoaşterea actelor de studii efectuate în alte ţări decât Republica Moldova este de competenţa Ministerului Educaţiei a Republicii Moldova.

Procedura de înscriere

Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere la un singur program de doctorat. Vezi Planul de admitere
Pentru înscriere la doctorat candidatul prezintă dosarul de înscriere la concurs. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. După încheierea perioadei de înscriere specialitatea ştiinţifică şi forma de învăţământ nu pot fi modificate!
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face centralizat, la bir. 608 B. Pentru toate activităţile legate de admitere prezenţa fizică a candidatului este obligatorie.

Actele urmează a fi depuse de la 2 septembrie până la 26 septembrie 2014 pe adresa:
Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, etajul 6, biroul 608, tel.(022) 402-992., vbacioi@ase.md
Responsabil metodistul-coordonator Valentina Bacioi

Probele de admitere

Admiterea la doctorat se efectuează în baza următoarelor probe:

  1. Examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională. Vezi cerinţele şi exemple de test
  2. Examen de specialitate. Vezi programa
  3. Referat ştiinţific. Vezi cerinţele

Ponderea notei de la proba de competenţă lingvistică este 0,4 iar de la proba de specialitate şi referat – 0,6. Media de admitere este media ponderată a probelor de concurs.

Reexaminarea nu se admite, dar se permite contestarea rezultatelor examinate.

Contacte:
Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09
Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06
Școala Masterală: 40-29-39
Școala Doctorală: 40-29-92
Comisia de admitere: 22-27-32
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii
web: http://www.ase.md
Realizare & suport: Axente Victor.
Numarul vizitelor: 76118