Admiterea
2014
 

În atenţia candidaţilor
înmatriculaţi în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii!

Încheierea contractului de studii va fi organizată după cum urmează:

Ciclul I, LICENŢĂ
31 iulie, ora 1300 - 15 august 2014: - bl. F, bir. 201
18 august - 01 septembrie 2014: - bl. A, bir. 519

Ciclul II, MASTERAT
04 august – 15 august 2014: - bl. F, bir. 201
18 august – 01 septembrie 2014: - bl. A, bir. 519


Contacte:
Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09
Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06
Școala Masterală: 40-29-39
Școala Doctorală: 40-29-92
Comisia de admitere: 22-27-32
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii
web: http://www.ase.md
Realizare & suport: Axente Victor.
Numarul vizitelor: 76119