Admiterea
2014
 

Studii de recalificare profesională

Finanţele şi Contabilitatea Firmei  
Instruiri in Managementul Afacerii
Studii de calificare profesională suplimentară la specialitatea Informatică

organizate de Centrul de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice(CDEAP)
al Academiei de Studii Economice din Moldova

Studiile de recalificare profesională se desfăşoară conform Programei de Învăţămînt Continuu, aprobată de Ministerul Învăţămîntului Republicii Moldova.
Studiile sunt predestinate tuturor deţinătorilor diplomelor de licenţă din toate sferele de activitate, conducătorilor de întreprinderi, proprietarilor întreprinderilor mici şi mijlocii şi celora care deja au finisat prima facultate la unele din specialităţile cu profil economic.

Absolvenţii vor obţine Diplomă de Recalificare Profesională, eliberată de Academia de Studii Economice din Moldova şi aprobată de Ministerul Învăţămîntului Republicii Moldova.

Studenţilor li se vor oferi cursuri de învăţămînt constituite din 2 blocuri principale:

  • Contabilitatea firmei
  • Finanţele firmei

În afară de disciplinele obligatorii , cursanţii vor avea posibilitatea sa aleagă disciplini la libera alegere dintr-un şir de disciplini propuse.

Programa de învăţămînt include:

  • Bazele contabilităţii si finanţelor
  • Module specializate, care vor oferi studierea aprofundată a contabilităţii întreprinderilor din diferite ramuri econimice
  • Disciplini din specialitatea Administrarea Firmei
  • Cursuri de aplicare a sistemelor de automatizare informaţională în activitatea întreprinderii

Studiile se finisează cu practica de producţie la una din întreprinderi ( la locul de muncă sau la liberă alegere), cu apărarea diplomei de licenţă şi susţinerea cu succes a examenelor de licenţă.

Cursurile cuprind 20 de disciplini cu un volum total de 800-850 ore ( în dependenţă de disciplina aleasă)

Contacte: ASEM, oficiul 809-B, (+373 22) 402-839; (+373) 69224000

Orele vor avea loc seara şi vor fi predate de către profesorii Academiei de Studii Economice din Moldova.
Lecţiile se vor desfăşura în limbile Română şi Rusă şi sunt bazate pe tehnologia învăţămîntului la distanţă „Course Management System MOODLE” (http://moodle.org)

Contacte:
Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09
Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06
Școala Masterală: 40-29-39
Școala Doctorală: 40-29-92
Comisia de admitere: 22-27-32
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii
web: http://www.ase.md
Realizare & suport: Axente Victor.
Numarul vizitelor: 76118