Start | Subdiviziuni | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact
       Informatie pentru Studenţi si Profesori
Suntem contra:
  • Corupţiei
  • Plagiatului
  • Copierii
  • Hărţuirii
  • Vandalismului

Comisia de etică universitară ASEM

Conform Regulamentului Comisiei de Etica universitară a A.S.E.M. şi conform deciziei Senatului din 24 decembrie 2010, a fost aprobată următoarea componenţă a Comisiei de Etică:

Președinte:

Tomșa Aurelia
conferenţiar universitar, dr., şef-catedră “Teorie şi Politici Economice”

Vice președinte:

Feuraş Eugenia
profesor universitar, dr.hab., Director al Şcolii Doctorale ASEM

Secretar:

Marian  Silvia
dr. in economie, consilier juridic

Membrii:

Covaş Liliana
conferenţiar universitar, dr., vice-director la Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business

 

Guţu Nadejda
Şef serviciu “Planificare Economică şi Finanţe”

 

Vicol Liliana
conferenţiar universitar, dr., catedra Instruire Economică şi Comunicare de Afaceri

 

Armeanic Alexandru
conferenţiar universitar, dr., şef catedră “Drept Public”

 

Gumovschi Ana
lector superior universitar, catedra “Investiţii şi Pieţe de Capital”

 

Rusu Viorica
conferenţiar universitar, dr., catedra “Statistică şi Previziune Economică”

 

Sârghi Elena
lector superior , catedra Limbi Moderne de Afaceri

 

Dorogaia Irina
conferenţiar universitar, dr., catedra Management, prodecan facultatea BAA

  Zlatina Natalia
conferenţiar universitar, dr., catedra “Contabilitate şi Audit”

 

Chestionar:0 Voturi
Vizitatorii nu pot vota.

 

Spot-uri publicitare:

Spot-ul 1: Copierea
Spot-ul 2: Plagiatul
Spot-ul 3: Mita

 

Doresc sa contribui:

doresc să comunic despre încalcarea codului de onoare

 

Articole recente:

Link-uri utile:

Start   Integritatea   Codul de etică   Comisia de Eticetică   Reclamatii   Glosar
Proiectul “Promovarea Integrităţii Academice la Academia de Studii Economice”
Proiect realizat cu suportul financiar al Ambasadei SUA  în cadrul
Programului de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice.
Centrul Moldo-American pentru Iniţiativă Privată (MACIP)
Concept si Design Fauras Calin
Suntem bucuroşi sa intilnim al 19077 vizitator
Perioada lansarii variantei electronice — noiembrie 2006.