Start | Subdiviziuni | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact
       Informatie pentru Studenţi si Profesori
Suntem contra:
  • Corupţiei
  • Plagiatului
  • Copierii
  • Hărţuirii
  • Vandalismului

Penalităţi

Plagiat

Pentru orice activităţi în urma cărora are loc însuşirea dreptului la paternitate (plagiat) sau altă violare a dreptului de autor şi /sau a drepturilor conexe, persoana fizică vinovată se pedepseşte cu amenda sau cu munca neremunerată în folosul comunităţii, iar persoana juridică se pedepseşte cu amenda cu privarea de dreptul de a exercita o anumita activitate pe un termen de la 1 la 5 ani, daca valoarea drepturilor violate sau valoarea exemplarului licenţiat de opera, de program de computer, de baza de date, de interpretare, de fonograma, de emisiune, care formează obiectul dreptului de autor sau al drepturilor conexe, este de proporţii mari.

articol 185/1, Codul penal al Republicii Moldova

 

În cazul când conducătorul/consultantul ştiinţific al pretendentului la grad ştiinţific a tolerat plagiatul, falsurile comise de pretendent, alte acţiuni incompatibile cu etica omului de ştiinţă, Comisia de Atestare îi retrage acestuia calitatea de conducător/consultant ştiinţific, referent oficial sau membru al consiliului ştiinţific specializat pe o perioadă de 3 ani.

Comisia Naţională pentru A.A. anulează diploma sau atestatul persoanei care a obţinut grad ştiinţific sau titlu ştiinţific/ştiinţifico-didactic prin fraudă, plagiat, falsuri sau alte acţiuni incorecte conform prevederilor legislaţiei, iar instituţia ce a prezentat dosarul în cauză este sancţionată  în corespundere cu p.18 [alineatele a) – d)].

Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice
specializateşi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova
din 27.01.2005

 

Corupere

Corupere pasivă

Fapta persoanei cu funcţie de răspundere care pretinde ori primeşte oferte, bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale fie acceptă servicii, privilegii sau avantaje, ce nu i se cuvin, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau grăbi îndeplinirea unei acţiuni ce ţine de obligaţiile ei de serviciu, ori pentru a îndeplini o acţiune contrar acestor obligaţii, precum şi pentru a obţine de la autorităţi distincţii, funcţii, pieţe de desfacere sau o oarecare decizie favorabilă,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale şi cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

articol 324(1), Codul penal al Republicii Moldova

Corupere activă

Promisiune, oferire sau darea unei persoane cu funcţii de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale şi cu închisoare de la 3 la 7 ani. 

  articol 325(1), Codul penal al Republicii Moldova

Chestionar:0 Voturi
Vizitatorii nu pot vota.

 

Spot-uri publicitare:

Spot-ul 1: Copierea
Spot-ul 2: Plagiatul
Spot-ul 3: Mita

 

Doresc sa contribui:

doresc să comunic despre încalcarea codului de onoare

 

Articole recente:

Link-uri utile:

Start   Integritatea   Codul de etică   Comisia de Eticetică   Reclamatii   Glosar
Proiectul “Promovarea Integrităţii Academice la Academia de Studii Economice”
Proiect realizat cu suportul financiar al Ambasadei SUA  în cadrul
Programului de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice.
Centrul Moldo-American pentru Iniţiativă Privată (MACIP)
Concept si Design Fauras Calin
Suntem bucuroşi sa intilnim al 19077 vizitator
Perioada lansarii variantei electronice — noiembrie 2006.