Start | Subdiviziuni | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact
       Informatie pentru Studenţi si Profesori
Suntem contra:
 • Corupţiei
 • Plagiatului
 • Copierii
 • Hărţuirii
 • Vandalismului

Despre proiect

Calitatea învăţământului superior, în mare măsură, este determinată şi de faptul: sunt respectate normele şi valorile etice in cadrul instituţiei sau nu. O instituţie prestigioasă, care formează specialişti de o înaltă calificare tinde cu desăvârşire la promovarea integrităţii academice precum şi la protejarea valorilor morale: onestitate, colegialitate, respect, încredere, responsabilitate, libertate academică, transparenţă, bunăvoinţă şi grijă etc. Astfel, integritatea academică urmăreşte ca aceste valori să fie respectate de fiecare membru al comunităţii academice, indiferent cine este acesta - student, profesor sau reprezentant al administraţiei instituţiei, astfel evitându-se minciuna, furtul, mituirea, plagierea şi alte comportamente de acest gen.

Cu regret, pentru instituţiile de învăţământ din Republica Moldova, nerespectarea principiilor integrităţii academice constituie nişte lucruri fireşti. Comportamentul imoral este frecvent justificat prin „aşa-s circumstanţele,... toţi fac la fel, etc...” Lipsa  unor reguli de comportament clar definite  nu favorizează  o  conduită academică onorabilă.
În scopul promovării conceptului şi principiilor integrităţii academice în rândul studenţilor şi profesorilor şi elaborarea Codului de Onoare al ASEM, grupa de iniţiativă constituită din profesori şi studenţi ai ASEM pe lângă Centrul Moldo-American pentru iniţiativă Privată (MACIP), în colaborare cu Rectoratul ASEM lansează proiectul “Promovarea Integrităţii Academice la Academia de Studii Economice”.

Obiectivele acestuia fiind:

 1. Elaborarea, plasarea şi menţinerea paginii web „Integritatea Academică” şi plasarea pe site-ul ASEM;
 2. Efectuarea unui studiu în rândul studenţilor şi profesorilor ASEM privind cunoaşterea şi respectarea principiilor integrităţii academice;
 3. Realizarea lunară a câte 2 emisiuni radiofonice la „Radio ASEM”;
 4. Organizarea mesei rotunde  „Influenţa integrităţii academice asupra calităţii procesului de instruire şi de cercetare ştiinţifică”;
 5. Elaborarea proiectului Codului etic al ASEM şi mediatizarea acestuia;
 6. Elaborarea  şi publicarea „Ghidului Integrităţii Academice”;
 7. Organizarea conferinţei „Modalităţi de asigurare a integrităţii academice”;
 8. Evaluarea şi monitoringul  final al proiectului.

Proiectul este realizat în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice al Ambasadei SUA în Republica Moldova în parteneriat cu Asociaţia pentru Susţinerea Iniţiativelor Studenţilor şi Tinerilor “ASIST”.

Codul de Onoare

Codul de Onoare reprezintă un contract moral între studenţi, profesori şi personalul administrativ al universităţii, contribuind astfel la coeziunea membrilor instituţiei de învăţământ, creşterea prestigiului acesteia şi formarea unui mediu universitar bazat pe competiţie şi cooperare după reguli corecte.

Codul de Onoare prevede formularea explicită a idealurilor, valorilor, principiilor şi normelor morale pe care consimt să le respecte şi să la aplice în activitatea curentă membrii comunităţii academice.
În Cod sunt incluse atât standardele morale după care urmează să se ghideaze comunitatea academică, cât şi normele punitive care pot fi aplice în cazul nerespectării principiilor integrităţii academice.

Proiectul Codul de Onoare al ASEM va fi publicat în timpul apropiat.

Chestionar:0 Voturi
Vizitatorii nu pot vota.

 

Spot-uri publicitare:

Spot-ul 1: Copierea
Spot-ul 2: Plagiatul
Spot-ul 3: Mita

 

Doresc sa contribui:

doresc să comunic despre încalcarea codului de onoare

 

Articole recente:

Link-uri utile:

Start   Integritatea   Codul de etică   Comisia de Eticetică   Reclamatii   Glosar
Proiectul “Promovarea Integrităţii Academice la Academia de Studii Economice”
Proiect realizat cu suportul financiar al Ambasadei SUA  în cadrul
Programului de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice.
Centrul Moldo-American pentru Iniţiativă Privată (MACIP)
Concept si Design Fauras Calin
Suntem bucuroşi sa intilnim al 19077 vizitator
Perioada lansarii variantei electronice — noiembrie 2006.