Start | Subdiviziuni | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact
       Informatie pentru Studenţi si Profesori
Suntem contra:
 • Corupţiei
 • Plagiatului
 • Copierii
 • Hărţuirii
 • Vandalismului

Integritatea academică

Integritatea academică presupune respectarea de către studenţi, profesori şi personalul administrativ al instituţiei de învăţământ a unui set de valori şi principii etice cum ar libertate academică, competenţă, integritatea morală, corectitudine intelectuală şi onestitate, colegialitate, loialitate, responsabilitate, transparenţă, respect şi toleranţă.

Principiile  Integrităţii  academice:

 1. Integritatea morală
 2. Colegialitatea
 3. Loialitatea
 4. Respectul şi toleranţa
 5. Profesionalismul
 6. Onestitatea şi corectitudinea intelectuală
 7. Dreptatea şi echitatea
 8. Transparenţa
 9. Responsabilitatea profesională şi socială
 10. Libertatea academică
 11. Autonomia personală
 12. Meritul

 

    Cultura academică ASEM promovează în mod activ şi consecvent, prin declaraţii, documente instituţionale şi coduri de comportament academic, acele valori, norme şi practici, care ghidează întreaga comunitate instituţională. În acest fel se conturează un etos bazat pe respectarea principiilor privind demnitatea şi integritatea fizică şi morală a oamenilor, instruirea lor continuă, dezvoltarea cunoaşterii şi îmbunătăţirea calităţii, participarea la procesele de democratizare şi de asigurare a egalităţii de şanse.

Despre proiect

Este unanim recunoscut, că calitatea învăţământului superior, în mare măsură, este determinată şi de faptul: sunt respectate normele şi valorile etice in cadrul instituţiei sau nu. O instituţie prestigioasă, care formează specialişti de o înaltă calificare tinde cu desăvârşire la promovarea integrităţii academice precum şi la protejarea valorilor morale: onestitate, colegialitate, respect, încredere, responsabilitate, libertate academică, transparenţă, bunăvoinţă şi grijă etc. Astfel, integritatea academică urmăreşte ca aceste valori să fie respectate de fiecare membru al comunităţii academice, indiferent cine este acesta - student, profesor sau reprezentant al administraţiei instituţiei, astfel evitându-se minciuna, furtul, mituirea, plagierea şi alte comportamente de acest gen.

Cu regret, pentru instituţiile de învăţământ din Republica Moldova, nerespectarea principiilor integrităţii academice constituie nişte lucruri fireşti. Comportamentul imoral este frecvent justificat prin „aşa-s circumstanţele,... toţi fac la fel, etc...” Lipsa  unor reguli de comportament clar definite  nu favorizează  o  conduită academică onorabilă.
În scopul promovării conceptului şi principiilor integrităţii academice în rândul studenţilor şi profesorilor şi elaborarea Codului de Onoare al ASEM, grupa de iniţiativă constituită din profesori şi studenţi ai ASEM pe lângă Centrul Moldo-American pentru iniţiativă Privată (MACIP), în colaborare cu Rectoratul ASEM lansează proiectul “Promovarea Integrităţii Academice la Academia de Studii Economice”.

Obiectivele acestuia fiind:

 1. Elaborarea, plasarea şi menţinerea paginii web „Integritatea Academică” şi plasarea pe site-ul ASEM;
 2. Efectuarea unui studiu în rândul studenţilor şi profesorilor ASEM privind cunoaşterea şi respectarea principiilor integrităţii academice;
 3. Realizarea lunară a câte 2 emisiuni radiofonice la „Radio ASEM”;
 4. Organizarea mesei rotunde  „Influenţa integrităţii academice asupra calităţii procesului de instruire şi de cercetare ştiinţifică”;
 5. Elaborarea proiectului Codului etic al ASEM şi mediatizarea acestuia;
 6. Elaborarea  şi publicarea „Ghidului Integrităţii Academice”;
 7. Organizarea conferinţei „Modalităţi de asigurare a integrităţii academice”;
 8. Evaluarea şi monitoringul  final al proiectului.

Proiectul este realizat în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice al Ambasadei SUA în Republica Moldova în parteneriat cu Asociaţia pentru Susţinerea Iniţiativelor Studenţilor şi Tinerilor “ASIST”.

Chestionar:

Cine ar trebui sa elaboreze Codul Etic?

Colectivele studentesti
39
Colectivele de profesori
16
Administratia institutiei
16
Un comitet format din reprezentantii a tuturor categoriilor enumerate mai sus
72
Ministerul Educatiei
25
168 Voturi

 

Spot-uri publicitare:

Spot-ul 1: Copierea
Spot-ul 2: Plagiatul
Spot-ul 3: Mita

 

Doresc sa contribui:

doresc să comunic despre încalcarea codului de onoare

 

Articole recente:

Link-uri utile:

Start   Integritatea   Codul de etică   Comisia de Eticetică   Reclamatii   Glosar
Proiectul “Promovarea Integrităţii Academice la Academia de Studii Economice”
Proiect realizat cu suportul financiar al Ambasadei SUA  în cadrul
Programului de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice.
Centrul Moldo-American pentru Iniţiativă Privată (MACIP)
Concept si Design Fauras Calin
Suntem bucuroşi sa intilnim al 19081 vizitator
Perioada lansarii variantei electronice — noiembrie 2006.