Admiterea
2014
 

ORDINE DE ÎNMATRICULARE

Turul I - 21 iulie - 31 iulie

Ordin de înmatriculare Nr.310 din 31.07.2014 - Liste la Buget

Ordin de înmatriculare Nr.310 din 31.07.2014 - Verificare după IDNP (buget și contract)


Turul II - 31 iulie - 6 august

Ordin de înmatriculare Nr. 133 din 06.08.2014 - Liste la Buget

Ordin de înmatriculare Nr. 133 din 06.08.2014 - Verificare după IDNP (buget și contract)


ORDIN DE ÎNMATRICULARE Nr.310 din 31.07.2014
la locurile cu FINANŢARE DIN BUGETUL DE STAT,
învăţământul cu FRECVENTĂ la ZI

Business si Administrare

Marketing şi logistică

Merceologie şi comerţ

Turism

Tehnologia și managementul alimentației publice

Managementul proprietăţii intelectuale

Achiziţii

Economie generală

Drept

Administraţie Publică

Asistență Socială

Management resurse umane

Economie mondială şi REI

Finanţe şi bănci

Contabilitate

Statistică şi previziune economică

Cibernetică şi informatică economică

Informatica

Informatică aplicată

Managementul informaţional

Tehnologii informaționale

Securitatea informațională

În atenţia candidaţilor
înmatriculaţi în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii!

Încheierea contractului de studii va fi organizată după cum urmează:

Ciclul I, LICENŢĂ
31 iulie, ora 1300 - 15 august 2014: - bl. F, bir. 201
18 august - 01 septembrie 2014: - bl. A, bir. 519

Ciclul II, MASTERAT
04 august – 15 august 2014: - bl. F, bir. 201
18 august – 01 septembrie 2014: - bl. A, bir. 519

Contacte:
Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09
Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06
Școala Masterală: 40-29-39
Școala Doctorală: 40-29-92
Comisia de admitere: 22-27-32
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii
web: http://www.ase.md
Realizare & suport: Axente Victor.
Numarul vizitelor: 76118