Admiterea
2014
 

Studii de recalificare profesională

Finanţele şi Contabilitatea Firmei  
Instruiri in Managementul Afacerii
Studii de calificare profesională suplimentară la specialitatea Informatică

Contacte:
Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09
Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06
Școala Masterală: 40-29-39
Școala Doctorală: 40-29-92
Comisia de admitere: 22-27-32
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii
web: http://www.ase.md
Realizare & suport: Axente Victor.
Numarul vizitelor: 76118