Admiterea
2014
 

Studii de recalificare profesională

Finanţele şi Contabilitatea Firmei  
Instruiri in Managementul Afacerii
Studii de calificare profesională suplimentară la specialitatea Informatică

Studii de calificare profesională suplimentară
la specialitatea Informatică

organizate de
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
a Academiei de Studii Economice din Moldova

Instruirea se desfăşoară conform Regulamentului cu privire la organizarea formării profesionale continue, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1224 din 09 noiembrie 2004 şi a Planului de învăţământ la specialitatea Informatică, aprobat de Ministerul Educaţiei.

Studiile sunt predestinate deţinătorilor diplomelor de studii superioare.
Durata studiilor este de 1,5 ani.
Absolvenţii vor obţine Diplomă de calificare profesionalăsuplimentară la specialitatea Informatică, eliberată de Academia de Studii Economice din Moldova.

Scopul instruirii: obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi privind elaborarea, implementarea şi menţinerea aplicaţiilor şi sistemelor informatice, edificarea societăţii informaţionale. Este un domeniu cu largi perspective de creare a firmelor mixte de elaborare a aplicaţiilor informatice pentru agenţii economici de peste hotare, contribuind astfel la exportul de bunuri şi servicii avansate şi, respectiv, la susţinerea creşterii economice a republicii.

Planul de învăţământ cuprinde 14 discipline de bază şi 2 pachete a câte două discipline opţionale, inclusiv asemenea cursuri ca:

  • Programarea calculatoarelor;
  • Sisteme de operare;
  • Baze de date;
  • Reţele informatice;
  • Programare Web;
  • Cercetări operaţionale;
  • Platforma .NET;
  • Asamblarea şi depanarea PC;
  • Proiectarea sistemelor informatice.

Studiile se încheie cu un stagiu de practică în cadrul unor agenţi economici şi perfectarea şi susţinerea tezei de finalizare a studiilor.

Orele vor avea loc seara şi se vor desfăşura, în limbile Română şi Rusă, folosind mijloace informatice moderne de instruire, inclusiv Sistemul de gestiune a cursurilor Moodle (http://www.moodle.org).

Contacte:
Serviciul studii: 40-27-84, 40-27-06
Comisia de admitere: 22-27-32
Decanat CSIE: 40-27-92, 40-27-16

Contacte:
Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09
Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06
Școala Masterală: 40-29-39
Școala Doctorală: 40-29-92
Comisia de admitere: 22-27-32
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii
web: http://www.ase.md
Realizare & suport: Axente Victor.
Numarul vizitelor: 76118