Admiterea
2014
 Victor Todoriuc

Victor TODORIUC a absolvit ASEM, facultatea REI, în 1996. Ulterior şi-a continuat studiile obţinînd 3 masterate. Un masterat în Studii Europene, altul în Socioloogie cu specializarea în Societate şi Economie şi al treilea a fost un MBA cu dublă specializare: în Finanţe şi în Afaceri Internaţionale. Am avut o experienţă profesională abundentă printre care Fundaţia Soros din Moldova, Corporaţia Ferro, Corporaţia General Electric.

- Sunteţi în lista de onoare a absolvenţilor ASEM. Unde aţi ajuns, de fapt, (pentru că eu ştiu iar alţii încă nu) şi ce implică funcţia pe care o deţineti în cadrul companiei?

- Lucrez la sediul corporativ a GE Energy în oraşul Atlanta, SUA, unde deţin funcţia de Director Financiar în diviziunea Servicii Contractuale. Sunt responsabil pentru toate aspectele financiare legate de activitatea diviziunii menţionate. Este o responsabilitate destul de mare ţinînd cont de faptul, că în primele 3 luni ale acestui an diviziunea a avut un profit de 72 milioane dolari SUA, generînd un profit la o rată de aproape un milion dolari pe zi.

- Ştiu că aţi studiat şi peste hotare, vă foloseşte şi ceea ce aţi învăţat la ASEM, în ce măsură, ce ar fi oportun să se mai schimbe în programele de aici?

- Bineînţeles că îmi foloseşte ceia ce am învaţat la ASEM, uneori într-o măsură mai mare, alteori într-o măsură mai mică, dar tot timpul îmi foloseşte. Ceia ce este important să se schimbe la ASEM nu este atît programele, cît obişnuinţele rele. Ma refer în special la obişnuinţa studenţilor de a copia şi la obişnuinţa unor profesori de a tolera copierea la examene. Copierea este o practică ruşinoasă care reduce din calitatea, onoarea şi prestigiul ASEM-ului, dar şi a oricărei instituţii din lume.

- Aveţi vreun mesaj pentru marea familie ASEM?

- În primul rînd aşi vrea să le mulţumesc profesorilor de la ASEM, care depun un efort pe care l-aş numi nobil pentru a educa şi forma elita generaţiei de mîine. Eu sunt profund recunoscător profesorilor mei de la ASEM.
Îar în al doilea rînd ţin să-i încurajez pe stundeţi să lucreze cu cărţile, să nu se limiteze doar la cele auzite în aula universitară.

Consemnare: Liuba LUPAŞCO
Cristian Rotaru

Răspunsul la întrebarea: "De ce să alegem Academia de Studii Economice?" este simplu şi univoc: "Deoarece Academia de Studii Economice este cea mai bună şi prestigioasă instituţie de învăţămînt superior din ţară!".

Academia de Studii Economice este spaţiul în care orice student îşi poate demonstra aptitudinile şi îşi poate satisface preocupările, fiind o continuare firească a ciclului de învăţămînt liceal. Pentru un absolvent de liceu care doreşte să beneficieze de studii de calitate şi să îşi construiască astfel un viitor mai bun, cea mai înţeleaptă opţiune este cea care vizează Academia de Studii Economice. ASEM şi-a demonstrat eficienţa atît prin prisma rezultatelor actualilor studenţi, cît şi prin reuşita absolvenţilor săi, care au devenit nişte specialişti foarte buni şi competitivi, capabili să reziste cu brio în condiţiile de concurenţă dură specifice economiei de piaţă. ASEM-ul oferă condiţii favorabile şi şanse egale de dezvoltare profesională şi intelectuală pentru toţi studenţii săi. Absolvind Academia de Studii Economice, un student care a acumulat cunoştinţe solide nu va obţine doar o diplomă, ci va putea să se încadreze plenar în cadrul economiei naţionale, realizîndu-şi astfel obiectivele personale şi contribuind, indirect, la realizarea obiectivelor de dezvoltare a societăţii.

În susţinerea afirmaţiilor anterioare pot fi încadrate eforturile de creare a unei infrastructuri moderne, care să fie comparabilă cu cea din centrele universitare occidentale. Studenţii ASEM-ului beneficiază de condiţii excelente de studiu, atît în cadrul orelor de curs, cît şi în mod individual. În acest sens, ei ai posibilitate de a apela la resursele informaţionale ale bibliotecii ASEM şi ale Centrului Multimedia. În condiţiile în care societatea contemporană a păşit ferm într-o eră nouă - Era Informaţională - accesul la informaţie este mai mult decît un "as din mînecă". Accesibilitatea şi flexibilitatea sunt două dintre principalele calităţi ale infrastructurii de ordin ştiinţific şi material furnizată de către Academia de Studii Economice.

În afara accesului la cunoştinţe economice de ordin general, la ASEM puteţi benefica de o gamă largă de discipline de specialitate, care transformă studentul într-un profesionist de o înaltă calificare şi, implicit, într-o personalitate. Dat fiind caracterul complex al studiilor, nu există pericolul unei specializări restrînse, coordonata de educaţie globală fiind prezentă printr-un şir de discipline, care asigură componenta de cultură generală a procesului educaţional. Aşadar, pe lîngă calitatea de specialist în finanţe, marketing sau contabilitate, un adevărat economist trebuie să fie polivalent, pentru a fi capabil că înţeleagă caracterul complex al proceselor de ordin social-economice care se manifestă în economia contemporană. Anume pe aceste principii se fundamentează demersul educaţional realizat de Academia de Studii Economice.

Avantajul strategic şi competitiv al Academiei de Studii Economice rezidă în capitalul uman de care dispune: profesorii - experienţa didactică a cărora are capacitatea de a îndruma studenţii, apreciindu-le străduinţa şi stimulîndu-le dorinţa de a învăţa. Cadrele didactice, alături de persoanele care exercită managementul ASEM-ului, pot fi caracterizate printr-o receptivitate exemplară faţă de solicitările studenţilor. De fapt, anume graţie acestei atitudini, în cadrul ASEM-ului s-a creat un climat formidabil, concretizat într-un dialog continuu şi, cel mai important, direct între studenţi, pe de o parte, şi profesori, pe de altă parte. Or, este un adevăr ce nu necesită nici un fel de demonstraţii suplimentare faptul că, pentru a reuşi, este nevoie de un mediu adecvat, care să permită ascensiunea personală. În acest sens, pot afirma cu toată certitudinea că Academia de Studii Economice constituie o reală oportunitate de succes.

Aceasta este realitatea pe care am constatat-o pe parcursul anilor de studii la ASEM şi pe care, sunt sigur, o vor descoperi toţi cei care vor face alegerea corectă - Academia de Studii Economice.

Cristian Rotaru, absolvent ASEM

Contacte:
Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09
Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06
Școala Masterală: 40-29-39
Școala Doctorală: 40-29-92
Comisia de admitere: 22-27-32
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii
web: http://www.ase.md
Realizare & suport: Axente Victor.
Numarul vizitelor: 76118