Admiterea
2014
 

Taxe de studii

Taxa de studii pentru admiterea în anul universitar 2014-2015
Ciclu I – studii superioare de licenţă

Studiile în ASEM, la toate specialitățile sunt organizate cu finanțare de la bugetul de stat și în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii.

Persoanele care nu vor fi înmatriculate la locurile cu finanțare bugetară pot opta pentru locurile în bază de contract, mărimea taxelor fiind următoarea:

Nr.
d/o
Facultatea Domeniul de formare profesională
/ specialitatea
Codul Taxa pentru un an de studii, lei
Învăţămînt cu frecvenţă la zi Învăţământ cu frecvenţă redusă
1 Business şi Administrarea Afacerilor Business şi administrare (rom., rus.) 363.1 6800 3400
Marketing şi logistică (rom., rus.) 362.1 6800 3400
Merceologie şi comerţ (rom., rus.) 369.1 6000 3000
Turism (rom-engl., rom-fr., rom.,rus.- la f/red.) 812.1 7500 3750
Achiziţii (rom.) 363.2 6000 -
Managementul proprietăţii intelectuale (rom.) 363.3 6000 -
Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice (rom.,rus.) 541.1 7000 3750
2 Economie Generală şi Drept Economie generală (rom., rus) 366.1 6000 3000
Drept (rom., rus) 381.1 7500 3750
Administraţie publică (rom.) 313.1 5500 3000
Managementul resurselor umane (rom.) 363.5 6000 -
Asistenta sociala (rom) 331.1 5500 3000
3 Relaţii Economice Internaţionale Economie mondială şi relaţii economice internaţionale (rom.-engl., rom-fr., rus) 365.1 7500 3750
4 Finanţe Finanţe şi bănci (rom., rus., rom-engl. la zi; rom., rus. – la f/red.) 364.1 7500 3750
5 Contabilitate Contabilitate (rom., rus.) 361.1 7500 3750
6 Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Cibernetică şi informatică economică (rom., rus) 368.1 5700 3000
Statistică şi previziune economică (rom., rus.) 367.1 5500   -
Informatică (rom., rus.) 444.1 5700 3000
Informatica aplicata (rom., rus.) 444.3 5700 -
Management  informaţional (rom., rus) 444.2 5700 -
Tehnologii informaţionale (rom., rus.) 526.2 5700 3000
Securitatea informaţională(rom., rus.) 526.5 5700 -

Notă: Taxa de studii la toate specialităţile pentru cetăţenii străini este dublă.

Contacte:
Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09
Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06
Școala Masterală: 40-29-39
Școala Doctorală: 40-29-92
Comisia de admitere: 22-27-32
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii
web: http://www.ase.md
Realizare & suport: Axente Victor.
Numarul vizitelor: 76118